En betydande logistiknod i södra Östersjöområdet

Uppdrag, vision och strategi

Uppdrag, vision och strategi

Uppdrag:

Bolagets syfte är att bedriva och utveckla en rationell och kostnadseffektiv hamn- och logistikverksamhet väl anpassad och integrerad i godsflödet. Bolaget ska tillsammans med näringslivet, Karlshamns kommun och dess koncern bidrar till att Karlshamn och dess region utvecklas som ett gods-, transport- och logistikcentrum.

Vision:

Att vara en betydande logistiknod i Södra Östersjöområdet

Strategi:

• Satsning på att bli en betydande intermodal nod i Södra Östersjöområdet

• Stor volym och brett utbud av tjänster som skapar skalfördelar och tillväxt

• Proaktivitet - tekniskt, operativt och marknadsmässigt- som skapar långsiktiga kostnadsfördelar och försprång på marknaden

• Kundorientering, där bolaget skapar kundanpassade konceptlösningar och mervärde för kunden

• Etik - där bolaget ska hålla en hög etisk standard internt och externt

• Attraktiv arbetsgivare - genom tydlighet, kommunikation, målstyrning och kompetensutveckling ska bolaget attrahera och vidareutveckla personal

• Motor för Regionen - skapa regional utveckling genom att medverka till en växande logistiknäring i Karlshamn

• Ständiga förbättringar - fokusera på hållbar utveckling, högt säkerhetsmedvetande och ett kontinuerligt förbättringsarbete.