Logistikklustret

Logistikklustret

Externa tjänster

Karlshamns Kommun 
Telefon: 0454-810 00
Information/rådgivning, näringslivsfrågor/etableringar, industrimark etc.

 

Skeppsmäklare, Linjeagenter, Speditörer, Förtullning

Becoship AB 
Telefon: 0454-190 80 , 0708-86 28 60
Klarering, befraktning, spedition, linjeagentur;
Jönsson-Novabolagen,TEAM Lines och Anglo-nord.

Bergdahl & Co
Telefon: 0456-150 20
Fax: 0456-144 53
Klarering, befraktning, spedition, oberoende in- och utrikestrafik med styckegods

DFDS Seaways AB
Telefon:0454-336 80

GAC Sweden AB
Telefon: 0454-20 40 02, 031-337 81 30
Klarering, proviantering, bunkerservice, befraktning, spedition, haveriagentur, P & !.

Gillis Shipping AB
Telefon: 0454-142 90, 0709-55 00 09
0708-66 82 88
Klarering, befraktning, spedition, haveriagentur, besiktning, P&I, Lloyds Agency

ABG Logistic
Telefon: 0454-892 89
Spedition, Förtullning, Transport

 

Landtransporter, lagring & logistik

Karlshamns Expressbyrå (DFDS Logistics)
Telefon: 0454-378 00, 0708-37 00 50
Oberoende transportör med tidtabellsbunden inrikestrafik. Utrikes trafik huvudsakligen på östeuropa. Styckegods, trailers ,kylaggregat, containers. Terminal/distribution. kyllager, reparation av lastfordon

FoodTankers
Telefon:0454-375 00, 0708-37 50 10
Oberoende transportör/förmedlare med in- o. utrikes tankbiltrafik/tankcontainers för flytande livsmedel. Distribution/lagring. samt fordonsreparationer och rengöring av tankbilar/tankcont

Karlshamns Transport & Hantering AB
Telefon:070-249 34 25
Oberoende transportör.Specialtransporter - överbredd/tyngdlyft. Kranbilar. Specialtransporter. Bulkhantering och speciallösningar.

 

Stuffing / Stripping

Karlshamns Hamn AB 
Stuffning, Strippning, lastsäkring

 

Reparation, rengöring, reservdelar

Bärgningsbolaget
Telefon:0454-32 00 80, 010-249 53 39
0708-20 08 15
Reparation av trailers, containrar, bärgning-FALCK

SITA Sverige AB
Telefon:0454-30 62 95
Tankrengöring, slamsugning, sanering, miljöfarligt avfall

 

Inspektioner, kontroller

Bulk Cargo Control BCC AB
Telefon:0454-139 98, 0454-823 35, 0706-04 90 70
Kontroll, provtagning och vägning av flesta varuslag på båt/bil/järnväg samt fartygsinspektion/teknisk inspektion samt tally

Karlshamn Petroleum Survey
Telefon:0454-179 29, 070-172 30 43
Kontroll, provtagning, mätning, fartygsinspektion och konsultation

 

Utbildning

BTH
Blekinge Tekniska Högskola
Telefon:0455-385 00

EC-Gruppen
Box 14
376 23 SVÄNGSTA
Bes.: Öjavadsvägen 2
Telefon:0454-370 00
Fax:0454-370 01

Väggaskolan
Telefon:0454-38 50 00
Gymnasieutbildning; Fordonslinje - Gren Transport

 

Bunker och förnödenheter

Axfood Snabbgross AB
Telefon: 0454-890 55
Livsmedelsgrossist

 

Tull

Tullmyndigheten i Karlshamn
Huvudkontor Östersjöregionen
Telefon: 0771-520 520
Regionkontor / expedition för Hanöbukten

 

Sjöfartsverk

Öresunds Sjötrafikområde
Telefon:

Lotsbeställning
Telefon: 040-20 43 52

Karlshamns lotsstation:
Lotsbeställning Telefon: 0771-63 06 90, VHF 18
Lotstation för Hanöbukten

Konsulat

Danska vice Konsulatet
Telefon:0454-38 80 00
Fax: 0454-38 80 01

Finlands Konsulat
Telefon: 0454-131 41
Fax:0454-314 06