Nyheter

RWE, en globalt ledande aktör inom havsbaserad vindkraft, och Karlshamns Hamn har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU)

RWE i samarbete med Karlshamns Hamn undersöker potentialen att skapa ett nav för havsbaserad vindkraft i Östersjön

RWE och Karlshamns Hamn har undertecknat ett samförståndsavtal

RWE, en globalt ledande aktör inom havsbaserad vindkraft, och Karlshamns Hamn har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU). Syftet med samarbetet är att undersöka om Karlshamns Hamn kan vara en potentiell hamn för logistik, installation, drift och underhåll i samband med RWE:s planerade havsbaserade vindkraftsprojekt i Östersjön. Till att börja med kommer parterna att kartlägga kraven och de nödvändiga utbyggnaderna och investeringarna för att underlätta hamnens förmåga att öka sin kapacitet. En tidig implementering av hamnkapacitet kommer att säkerställa att Sverige är väl positionerat för att maximera potentialen i den havsbaserade vindkraftsindustrin. Inom samarbetet utbyter parterna kunskap, expertis och erfarenheter som visar ett tydligt engagemang för att stärka industriell tillväxt i Sverige. 

 

Matilda Machacek, Nordenchef för havsbaserad vindkraft på RWE: "Att det finns tillräcklig hamnkapacitet och en hållbar leverantörskedja är två viktiga framgångsfaktorer för utbyggnad av havsbaserad vindkraft. En ny vindkraftspark till havs kan förvandla en närliggande hamn till ett dynamiskt nav som genererar tillväxt, infrastruktur, arbetstillfällen och ekonomiska fördelar för regionen. Vi ser därför fram emot att samarbeta med Karlshamns Hamn för att utvärdera deras potential som framtida nav för havsbaserad vindkraft.” 

 

Anton Andersson, Projektchef på RWE Renewables Sverige: ”Vår havsbaserade vindkraftspark Kårehamn är ett bra exempel på hamnutveckling, som över ett decennium har producerat grön el till tusentals svenska hushåll. Vindkraftsparken har spelat en avgörande roll för att återuppliva den gamla fiskehamnen i Kårehamn, här ser vi att Karlshamns Hamn har en otrolig potential. RWE planerar att bygga och utveckla fler havsbaserade vindkraftsparker i Östersjön baserat på tidigare erfarenheter och framgångar.”

 

Caroline Säfström, vd på Karlshamns Hamn: "Karlshamns Hamn är stolta över att RWE, ett av världens ledande företag inom havsbaserad vindkraft, stödjer oss i våra planer på att bli ett nav för detta växande affärsområde. Karlshamns Hamn är med sin yard och naturliga djuphamn väl positionerade för att täcka de framtida behoven hos den havsbaserade vindkraftsindustrin i Östersjön. Behovet består inte enbart av hamnkapacitet i form av in- och utlastning utan även eftermarknad i form av ett drift- och underhållscenter. Det är en naturlig del för oss att expandera Karlshamns Hamns produktportfölj eftersom vi har tidigare erfarenhet av projektlyft och logistik för vindkraft. Genom att etablera oss som ett centrum för havsbaserad vindkraft skapar vi även arbetstillfällen för regionen och affärsmöjligheter för lokala företag och leverantörer, vilket bidrar till den ekonomiska utvecklingen i regionen och stärker samhällsekonomin.” 

 

RWE – en globalt ledande aktör med lokal närvaro 

RWE är en globalt ledande aktör inom havsbaserad vindkraft med över 20 års erfarenhet av att utveckla, bygga och driva havsbaserade vindkraftsprojekt. Företaget driver för närvarande 19 havsbaserade vindkraftsparker längs Europas kuster som ligger förutom i svenska Östersjön – i Danmark, Tyskland, Belgien och Storbritannien. Just nu bygger RWE Danmarks största havsbaserade vindkraftspark, Thor (1,1 GW) och har ytterligare projekt under utveckling världen över. RWE planerar att öka sin globala havsbaserade vindkraftskapacitet från 3,3 GW idag till 10 GW år 2030. RWE:s erfarenhet av havsbaserade vindkraftverk, i kombination med företagets tekniska expertis och globala strategi, innebär att företaget har en stark position för att även bli marknadsledande inom flytande vindkraft och frigöra den fulla potentialen som finns på världens djupa hav. 

 

Karlshamns Hamn 

Karlshamns Hamn är en av Sveriges största hamnar belägen vid Östersjön och med sin strategiska placering är den en nyckelaktör för handel och transport i regionen. I och med närheten till europaväg tillsammans med kombiterminal och järnväg till kaj, är hamnen en viktig knutpunkt för olika typer av godstrafik och bidrar till regionens ekonomiska utveckling. 

RWE 

RWE leder vägen till en värld med grön energi. Med investerings- och tillväxtstrategin Growing Green bidrar RWE i hög grad till att energiomställningen och utfasningen av fossila bränslen i energisystemet blir en framgång. Företaget har cirka 20.000 anställda i ungefär 30 länder över hela världen. RWE är redan ett av de ledande företagen inom förnybar energi. Mellan 2024 och 2030 kommer RWE att investera 55 miljarder euro över hela världen i vindkraft till havs och på land, solenergi, batterier, flexibel produktion och vätgasprojekt. I slutet av årtiondet kommer företagets gröna portfölj att växa till mer än 65 gigawatt produktionskapacitet, som kommer att kompletteras perfekt av global energihandel. RWE minskar koldioxidutsläppen i sin verksamhet i linje med 1,5-gradersmålet och kommer att fasa ut kol till 2030. RWE kommer att vara netto-noll senast 2040. Helt i linje med företagets syfte – Our energy for a sustainable life. 

 

Kontakt RWE:
Amanda Weidstam 
RWE Renewables Sverige 
T +46 (0) 720 85 25 23 
E amanda.weidstam@rwe.com 
 
Kontakt Karlshamns Hamn
Cecilia Håkansson
0454-503002
Cecilia.hakansson@karlshamnshamn.se

 

Nyhetsarkiv

  •  
  • 1 av 18