Järnväg Karlshamn - strategisk länk i ett huvudtransportnät

Järnväg

I Karlshamns hamn finns järnvägsspår fram till kaj och magasin. Hamnen ligger endast 2 km från Blekinge Kustbana som är elektrifierad. Rangerbangården är f.n. förlagd till Karlshamns central, men hamnen kan också nås direkt västerifrån via ett triangelspår. På sikt kommer rangerbangården att flyttas ut till hamnområdet. Spåret fram till Kombiterminalen är elektrifierat.