Strategiskt läge för hamnverksamhet

Infrastruktur

Infrastruktur

Karlshamns Hamn ligger strategiskt i ett av södra Sveriges mest industritäta område och mitt i de nya handelsvägarna mellan Skandinavien och östra Europa och Baltikum/Ryssland. De flesta huvudstäder och befolkningscentra i Östersjöregionen kan nås inom 12 timmar.