ÅTERKALLELSE AV VARSEL OM SPEGEL- OCH KONSEKVENSLOCKOUT

19. 02. 16

Sveriges Hamnar återkallar omedelbart samtliga varsel om spegel- och konsekvenslockout.

Länk till Sveriges Hamnar