Idag besökte Riksdagens Ordförande i Trafikutskottet, Karin Svensson Smith, Karlshamns hamn tillsammans med Regionrådet Christina Mattisson, för att informera sig om verksamheten. Med på mötet var även Platschefen och Informationschefen för Volvo Cars Body Components i Olofström, Magnus...
Sydöstran 2016-07-28; "Bygget av kombiterminalen har satt fart på godstransporterna via järnväg. På tre år har godstransporterna via järnväg till hamnen tredubblats. Nu trycker hamnbolaget på för att Sydostlänken ska bli verklighet. Karlshamns hamn har investerat stort för att kunna få till...
I början av juni startade den Göteborgs-baserade containertransportförmedlaren SCT Transport sin sjätte containertågpendel. Det handlar om en ny pendel mellan Göteborg och Karlshamn med Tågfrakt som tågdragare. Den nya tågpendeln är ett samarbete mellan Karlshamns hamn, Tågfrakt, SCT Transport...
Karlshamns Hamn vill nu köpa mer mark i hamnområdet. Det handlar om drygt 200.000 m2 och en investering på cirka 31 miljoner kronor. - Markköpet är både en strategisk investering för framtiden och en lösning på kundbehov som finns i ett kortare perspektiv. Markköpet innebär att vi kan möta våra...
Bygg Sydostlänken. Det är ett lönsamt järnvägsprojekt för godstrafik som kan bidra till Sveriges utveckling och tillväxt. Det anser vi Karlshamns Hamn AB jämte företag, regioner och kommuner som nu kräver att regeringen ser till att Sydostlänken tas med i Trafikverkets nya nationella plan. –...
På Måndagen besökte Vice Ordförande i Riksdagens Trafikutskott, Jessica Rosencrantz, Karlshamns hamn. Förutom information om den positiva utvecklingen i hamnen och ökande godsflöden österut, så fanns representanter för Volvo Cars Olofström, IKEA AB och Green Cargo på plats som pekade på...
Fortsatt ökad efterfrågan på fraktvolymer till och från Baltikum leder till ytterligare expansion i Karlshamn och får nu rederiet DFDS att sätta in en tredje färja mellan Karlshamn och Klaipeda. Den danska rederi-och logistikkoncernen DFDS har haft en gynnsam utveckling av trafiken mellan Karlshamn...
Med start strax före årsskiftet är nu järnvägstrafiken till Karlshamns hamn fördubblad, från en till två avgångar per dag. I och med den nya tidtabellen dras också godståget med ellok ända till den nya kombiterminalen i Karlshamns hamn. -Vi har fördubblat kapaciteten i Karlshamn och ser...
Från och med februari 2016 kommer Grieg Star att månatligen att anlöpa minst en svensk hamn, varav Karlshamn är en av tre möjliga, på sin Atlantic-service till och från amerikanska östkusten (Baltimore, Wilmington NC, Savannah, Port Canaveral), den amerikanska golfkusten (Houston och...
Idag 14:e December var det premiär för första godståget draget av ellok till Karlshamns hamn. Förutom elanslutning fram till de nya kombiterminalen finns också elektrifierat rangerspår. - Nu kan både kombivagnar och andra vagnar köras miljövänligt ända fram till Karlshamns hamn säger Peter...

Sidor

Karlshamn – en ”riktig hamn”, som jobbar affärsmässigt!

I Karlshamn betonar vi att vi är en ”riktig hamn” med sjöfart!

Som ”riktig hamn” har Karlshamn alltid varit en logistikknutpunkt långt före att begreppen ”logistikknutpunkt” och ”logistik-center” fanns.

I stället för kosmetiskt varumärkesbyggande kring något nytt ord, har vi fokus på innehållet och funktionen– på vad kunderna vill ha och behöver - och att göra detta jobb så bra som möjligt. Vi har de senaste åren gjort stora investeringar i kombiterminal, kajförstärkning, containerhantering, oljelagring etc. Allt för att möta behoven från marknaden. Parallellt har Karlshamn Kommun iordningställt ett stort etableringsområde i anslutning till hamnområdet, för att möjliggöra nya etableringar för verksamheter med stort hamn- eller logistikbehov.

Karlshamns Hamn har genom tiderna uppfyllt de krav och behov som funnits på transport, hantering och lagring – oavsett om det gällt utskeppning av sten, virke mm från Sverige – eller importhamn för viktiga varor för landet. Eller som sista svenska mark för utvandrare till Amerika.

Många ”logistik-centers” pratar om kommande tillväxtsiffror.

•Karlshamn ÄR Sveriges största hamn för rullande gods via Baltikum med 13 -14 år av uppgång.

•Karlshamn ÄR en av landets största oljehamnar.

•Karlshamn HAR marknadsanpassad teknik, resurser och kunnande.

Vi har alla resurser som behövs och är måna om att sköta vår del i logistikkedjan så bra det bara går.

Dessutom har vi genomgående fokus på att tänka och agera AFFÄRSMÄSSIGT, med förståelse för att vårt åtagande är en del i våra kunders affärer. Det är genom att tänka affärsmässigt i hela vår hantering som vi kan ge kunderna den bästa lösningen. Det ger både kunderna och vår verksamhet långsiktigt hållbar utveckling!

Vi kan med glädje också konstatera att vårt arbetssätt uppskattas av kunderna och bär frukt. 2015 hade vi tillväxt på cirka 20 procent på alla våra verksamhetsområden. Verksamheten präglas av Stabilitet, Tillväxt och Lönsamhet. Vi ser väldig ökning inom enskilda områden; t ex sågat virke som har ökat 500 procent sedan 2013. Storleken på fartyg har också ökat väsentligt. På drygt 10 år har storleken i Karlshamn ökat med nästan 100 procent, samtidigt som den i alla Sveriges hamnar har ökat 35 procent.

Vi har gjort stora framtidsinvesteringar de senaste åren och vi fortsätter investera kommande år. Närmast i t ex ny färjeterminal och färjeläge för större färjor.

Vi har stor tillförsikt inför framtiden och vi vill gärna vara delaktiga i ännu fler affärer!

Välkommen till oss!

Mats Olsson /VD Karlshamn Hamn AB