Under en tid har våra hemsidor varit ur funktion och har varit låst för redigering. Nu har vi en ny teknisk lösning och sidorna är igång igen och kommer att uppdateras kontinuerligt.
Ambassadör Eitvydas Bajarunas och Litauens Konsul för Blekinge och Östra Skåne, Lennart Malmgren, besökte bl.a Karlshamns hamn och rederiet DFDS Seaways under Onsdagen. Ambassadören (tredje personen från vänster) betonade betydelsen av färjeförbindelsen mellan Klaipeda och Karlshamn för...
Omdisponeringar av fartyg i trafiknätverket har möjliggjort för rederiet DFDS Seaways att tillmötesgå marknadens önskemål om ökad kapacitet för frakt och passagerare på linjen Karlshamn-Klaipeda. RoPax-fartyget Optima Seaways kommer, tidigare än planerat, att ersättas med den större Athena...
- Nu har vi fått igång trafik med containerfartyg! Detta är verkligen ett efterlängtat, viktigt och stort genombrott både för Karlshamns Hamn och för företag i hela sydostregionen, säger Karlshamns Hamns VD Mats Olsson. Varje vecka skeppas nu containers från Karlshamn till Hamburg/Bremerhaven där...
Nyheten att VIDA-koncernen flyttar sina transporter av sågade trävaror till Karlshamn väckte stor uppmärksamhet i media. För Karlshamns Hamn innebär flytten ett väsentligt volymtillskott. Volymerna från VIDA motsvarar cirka 5000 järnvägsvagnar.
Mer information kan laddas ner under "Läs mer"
- Det är mycket glädjande att Näringslivsministern bekräftar Sydostlänkens betydelse för svensk handel och svensk export och att Sydostlänken har både regional och nationell betydelse. De som hävdar att Sydsostlänken bara är en ”Volvo-IKEA-järnväg” har fel. - Nu vet vi att Sydostlänkens betydelse...
Den största skeppningen av vindkraftverk hittills i Karlshamns hamn sker just. Inte mindre än tio kompletta vindkraftverk har anlänt direkt från Kina med det fartyget "Kingfisher". Vindkraftverken skall monteras upp sydväst om Kalmar dit de transporteras med specialfordon. Varje del; 30 vingar,...
Den nya, snart färdiga, kombiterminalen i Karlshamn förhandsvisades nyligen vid ett frukostmöte för ett 50-tal medlemmar i Karlshamns logistiknätverk. Vid visningen lyftes helt nya trailers från DFDS Logistics Karlshamn AB (Karlshamn Express) på järnvägsvagnar från Green Cargo, som redan har...
Nu har den första lastbilstrailern som transporteras per järnväg, s.k. kombi- eller Hucke-pack, lastats i Karlshamns hamn. Kombitrafik där containrar går till- och från hamnen förekommer redan frekvent, men trailers är ett nytt inslag. Denna trafik förväntas öka betydligt när den nya...

Sidor

Vassare efter tuff omställning

-Vi, såväl som andra svenska hamnar, har ett par tuffa år bakom oss.
Men jag är optimistisk inför framtiden för Karlshamns Hamns del

-DFDS Seaways RoRo-trafik österut fortsätter att utvecklas väldigt väl och stabilt. Trafiken österut har inte alls påverkats lika mycket av konjunkturen som landets godsflöden västerut. Den långsiktiga utvecklingen är fortsatt positiv, även om det givetvis kan bli tillfälliga svackor p g a politiska förändringar.

-Det var flera faktorer som samverkade till att vi tappade totalvolym i Karlshamns Hamn. Den allmänna konjunkturnedgången sammanföll för vår del bl a med nedgång på oljesidan och att den omfattande stenhanteringen avslutades.
-Men nu har vi kompenserat en del av volymtappet med nya intressanta verksamheter. Vi hanterar också en större andel mer förädlade produkter. Vi har dessutom ökat bredden i Karlshamns Hamn genom tillskottet med containerhantering.

-Satsningen på intermodal hantering är strategisk och har krävt investeringar på omkring 150 miljoner. Nu har vi resurserna och ser containerhanteringen som en långsiktigt viktig verksamhet.

-Det är givetvis jobbigt med ”tuffa år”. Men också utvecklande. När volymerna krymper och marknaden förändras så gäller det att bli ännu vassare i konkurrensen på marknaden.

Det krävs att man investerar, att processerna i verksamheten är optimala och att personal och organisation är kundorienterade. I alla dessa avseenden har vi blivit vassare. Det är ett fortlöpande förbättringsarbete. Men vi har tagit rejäla kliv framåt och ser framtiden an med stor optimism!

 

Mats Olsson.

VD Karlshamns Hamn

 

Läs mer om detta i senaste numret av Destination Karlshamn NEWS!