english  |  svenska
E-tjänster
Media och press
Upphandlingar
Destination Karlshamn


14.03.05

Viktigt genombrott för containertrafik via Karlshamn

- Nu har vi fått igång trafik med containerfartyg! Detta är verkligen ett efterlängtat, viktigt och stort genombrott både för Karlshamns Hamn och för företag i hela sydostregionen, säger Karlshamns Hamns VD Mats Olsson. Varje vecka skeppas nu containers från Karlshamn till Hamburg/Bremerhaven där omlastning sker till de stora oceangående fartygen för vidare transport runt om i världen. Och omvänt.

Läs mer


14.02.21

VIDA-flytt gav stora rubriker

Nyheten att VIDA-koncernen flyttar sina transporter av sågade trävaror till Karlshamn väckte stor uppmärksamhet i media. För Karlshamns Hamn innebär flytten ett väsentligt volymtillskott. Volymerna från VIDA motsvarar cirka 5000 järnvägsvagnar.

Läs mer


14.02.10

Karlshamns hamn söker Teknisk chef till Bogserbåtsverksamheten

Mer information kan laddas ner under "Läs mer"

Läs mer


14.01.23

Näringsministern bekräftar Sydostlänkens stora betydelse

- Det är mycket glädjande att Näringslivsministern bekräftar Sydostlänkens betydelse för svensk handel och svensk export och att Sydostlänken har både regional och nationell betydelse. De som hävdar att Sydsostlänken bara är en ”Volvo-IKEA-järnväg” har fel. - Nu vet vi att Sydostlänkens betydelse är etablerad på högsta politiska nivå. Det är en viktig pusselbit i det fortsatta arbetet med att få till stånd beslut om utbyggnad av Sydostlänken.

Läs mer


13.12.16

Största vindkraftskeppningen i Karlshamns hamn

Den största skeppningen av vindkraftverk hittills i Karlshamns hamn sker just. Inte mindre än tio kompletta vindkraftverk har anlänt direkt från Kina med det fartyget "Kingfisher". Vindkraftverken skall monteras upp sydväst om Kalmar dit de transporteras med specialfordon. Varje del; 30 vingar, torndelal och turbinhus får mellanlagras i hamnen, eftersom det normalt saknas utrymme på plats.

Läs mer


13.10.21

Nya Kombiterminalen förhandsvisades för Logistiknätverket

Den nya, snart färdiga, kombiterminalen i Karlshamn förhandsvisades nyligen vid ett frukostmöte för ett 50-tal medlemmar i Karlshamns logistiknätverk. Vid visningen lyftes helt nya trailers från DFDS Logistics Karlshamn AB (Karlshamn Express) på järnvägsvagnar från Green Cargo, som redan har daglig trafik på Karlshamn.

Läs mer


13.10.02

Första kombi-trailern lastad i Karlshamns hamn

Nu har den första lastbilstrailern som transporteras per järnväg, s.k. kombi- eller Hucke-pack, lastats i Karlshamns hamn. Kombitrafik där containrar går till- och från hamnen förekommer redan frekvent, men trailers är ett nytt inslag. Denna trafik förväntas öka betydligt när den nya kombiterminalen i anslutning till hamnen står klar. Green Cargo trafikerar Karlshamns hamn dagligen och erbjuder transporter för containrar och trailers mellan Karlshamn och 36 terminaler i Sverige.

Läs mer


13.09.19

Karlshamns hamn lyfter stor och tungt

Karlshamns hamn fick uppdraget att lossa fyra stora tankar, varav de tyngsta vägde närmare 100 ton styck. Tankarna skeppades från södra Tyskland med pråm och fartyg via Hamburg till Karlshamn och gick sedan vidare till Ljungby med specialfordon. Med den nya kranen kan lyft upp till 144 ton göras i Karlshamns hamn.

Läs mer

13.09.09

Litauen lockar svenska företag

”Litauen är ett attraktivt alternativ för företag som vill utlokalisera produktion och service. Svenska företag dominerar och fler är på väg till landet.” Så skriver Dagens Industri i en artikel 6 sept. Det är via Karlshamn som de största godsvolymerna går med DFDS Seaways linje till Klaipeda i Litauen. Linjen är det snabbast växande svenska godsflödet och har haft en stabil tillväxt sedan många år tillbaka.

Läs mer


13.08.14

Sydostlänken kan ge tre gånger pengarna tillbaka

En satsning på Sydostlänken kan ge samhällsekonomin mer är tre gånger det investerade kapitalet tillbaka. Det här är ett av argumenten för utbyggnad av Sydostlänken som Karlshamns Hamn framhåller i sitt yttrande över den Järnvägsutredning som gjorts. Utredningen, som nu är ute på remiss, innehåller ett gediget underlagsmaterial med 11 rapporter. Karlshamns Hamn menar att Järnvägsutredningen är ett mycket bra underlag för att genomföra Sydostlänks-projektet.

Läs mer


13.08.05

Medvind för vindkraft i Karlshamns hamn med ny kran

Karlshamns hamn etablerar sig som knutpunkt i sydöstra Sverige för hantering av vindkraftverk och annat projektgods. Hamnens nya stora kran, i kombination med läget som är lättillgängligt från land för specialfordon, har medfört en ökad efterfrågan inom bl.a vindkraftsegmentet. Just nu lossas delar till vindkrafttorn från två fartyg.

Läs mer


13.07.26

Premiärbesök i Karlshamn för Super Yacht

Karlshamn har besök av sin första s.k. Super Yacht "Sanssouci Star". Hon ägs av en dansk industriman som är här rent privat. "Sanssouci Star" är byggd i Husum, Tyskland 1982, är drygt 53 m lång och tar 12 passagerare plus besättning.

Läs mer


13.07.02

Ökad kapacitet på linjen Karlshamn-Klaipeda

DFDS Seaways, som trafikerar rutten Karlshamn-Klaipeda dagligen, kommer att ersätta ett av de två fartygen med ett ännu större och modernare i början av 2014. Idag heter det nya fartyget "Coraggio" och är ett systerfartyg till Victoria Seaways och Regina Seaways som går i trafik mellan Kiel och Klaipeda. Efter viss ombyggnad kommer det nya fartyget att ta 2.500 längdmeter och 600 passagerare.

Läs mer


13.06.12

Svensk handel kräver Sydostlänken till Karlshamn snarast möjligt

-Trafikverket bör vara tydligt med att Sydostlänken är ett projekt med mycket goda samhällsekonomiska förutsättningar, som bör färdigställas snart möjligt. Så här yttrar sig Svensk Handel, via Joachim Glassell, ansvarig för logistik- och transportfrågor, i sitt remissvar till Trafikverket.

Läs mer


13.05.30

Besök Karlshamns Hamn i München 4-7 Juni

Karlshamns Hamn ställer ut på Europas största transport- och logistikmässa, TransportLogistic, i München. Träffa oss i Hall B3, monter 128.

Läs mer


13.05.21

Samarbete kring logistik för havsbaserad vindkraft i Karlshamn

Danska Blue Water Shipping, med huvudkontor i Esbjerg och skeppsmäklaren Gillis Shipping AB i Karlshamn, startar ett formellt samarbete med fokus på logistik för havsbaserad vindkraft i Sverige.

Läs mer

Här finns allt som krävs för fortsatt tillväxt

-Vi har alla byggstenarna som krävs för fortsatt stabil tillväxt. Alla grunddata visar på fortsatt avsevärd tillväxt i marknaderna österut. Jag ser mycket positivt på Karlshamns Hamns förutsättningar att motsvara kundernas krav och att därmed få fortsatt växande verksamhet i och omkring hamnen. Vi ska givetvis vässa och komplettera oss i takt med kundernas behov, men de stora byggstenarna är på plats här.

 

-Hotet mot fortsatt expansion ligger i att infrastrukturen och särskilt järnvägen inte kommer att ha tillräcklig kapacitet. Men jag utgår och verkar för att Regeringen ska ta besluten som krävs för utbyggnad av kapaciteten för både person och godstrafik.

 

Öst stabilare än väst

-Tillväxten i trafiken via Karlshamn är betydande sedan många år tillbaka. Tittar man bara sedan 2009 har volymen ökat med uppåt 80 procent. Den stora ökningen i utbytet österut är alltså inget som ”kommer att ske i framtiden” – det pågår för fullt!

 

Långsiktighet

-I den här branschen sker inga stora förändringar hux-flux. Att bygga godsflöden och förändra logistiklösningar är ett stort steg och förenat med stora investeringar för industrin. Tidshorisonten är inte månader utan flera år – kanske uppåt 10 år. Det måste vi givetvis inses och ha ödmjukhet inför. Därför gäller för oss att fortlöpande utveckla vår service i nära samarbete med industrikunderna.

 

-Jag ser mycket positivt på Karlshamns Hamns förutsättningar att motsvara kundernas krav och att därmed få fortsatt växande verksamhet i och omkring hamnen.

 

 

Mats Olsson

VD Karlshamns Hamn

 

 

Läs mer om Mats Olssons syn på Karlshamns Hamns framtid i det senaste numret av Destination Karlshamn NEWS.

The Nike Air max includes plenty of styles, Nike Air Max 90 , Nike Air Strucutre Triax 91, Nike Air Max 95, Nike Air Max LTD, Nike Air Max 2010, Nike Air Max 2011, varied styleshow your own distinct approach and taste. In my mindset, air strucutre nike air Max 91 is actually genuinely good. The Nike Air Construction Triax 91 appeared to be first produced in 1991 in addition to ang10ela appeared to be called mid air Max. In order to Cheap Jordans For Men get a set of nike operating shoes, mid air max strucutre triax 91 can be your initial choice. In case you want to get a set of breatheable shoes, Nike Air Potential 2011 will be the very most suitable choice for you. Nike Air Max 2011 Shoes were issued and to the cheap jordans basis air max certainly better advancement It's gonna be essentially the most common shoes in the world. They are designed any visual landmark and offers significantly enhanced cushioning in addition to stability. The principle charge in the Max technologies cushions supply a simple yet effective buffer contrary to the pace and protection. Whether or not you're there, you'll have the ability to enjoy the feeling of operating. The higher technology employed in the midsole can certainly Cheap Kids Jordans totally present your sports capacity despite the fact that nicely protect your feet. Our on line shop welcome you visit to receive one Nike Air Max ,a lot more you obtain,a lot more discount you can find.
After breakfast, the Mayo clinic team louis vuitton outlet conducts some tests with the young explorers and the team. The main goal of these tests is to check the oxygen saturation in the blood as well as the heart rate of subjects while cheap jordans exercising at the current altitude meters (11,800 feet) above sea level. The physical exercise is a 9 minute stepping routine. As expected, all of us have decreased oxygen saturation levels due to the high altitude. We all complete the testing and there does not louis vuitton outlet appear to be much disparity in the results. While some of us are undergoing the physical testing, others make the most of the sunny weather, cleaning some clothes and enjoying fresh showers. Just before lunch, we are invited to join a ritual that involves the sacrifice of two goats and a yak to The meat is then divided among the many porters present, while some is used to make mutton curry for our dinner. After lunch, our mountain guides teach us about how cheap jordans free shipping to listen to our body at high altitude. Then we learn how to use a hyperbar, or hyperbaric bag. The purpose of the bag is to create an environment cheap jordans for women of increased pressure within in order to mimic a lower altitude for any individual suffering from severe altitude sickness.