•Ökad godsvolym •Stora investeringar gjorda. •Uppgång för olja   Det här är tre viktiga faktorer när VD Mats Olsson kommenterar Karlshamns Hamns bokslut för 2014 -Nu lämnar Karlshamns Hamn lågkonjunkturen bakom sig och ser fram emot ett bra 2015, säger Mats Olsson.  ...
2014 ökade en totala godsvolymen i Karlshamn till 5,4 miljoner ton, från 4,7 miljoner ton under 2013. -Det är en glädjande ökning efter konjunkturnedgången och minskade godsvolymer tidigare. Vi ser positivt på 2015 och räknar med fortsatt ökning, säger VD Mats Olsson.
Förra året ökade järnvägstrafiken i hamnen med över 50 procent! -Det här visar att kunderna vill öka transporterna per järnväg, säger VD Mats Olsson Karlshamns Hamn. Det har gjorts stora investeringar här, bl a i spår och kombiterminal för att möta detta krav från marknaden. Nu börjar vi se...
Ambassadör Eitvydas Bajarunas och Litauens Konsul för Blekinge och Östra Skåne, Lennart Malmgren, besökte bl.a Karlshamns hamn och rederiet DFDS Seaways under Onsdagen. Ambassadören (tredje personen från vänster) betonade betydelsen av färjeförbindelsen mellan Klaipeda och Karlshamn för...
Omdisponeringar av fartyg i trafiknätverket har möjliggjort för rederiet DFDS Seaways att tillmötesgå marknadens önskemål om ökad kapacitet för frakt och passagerare på linjen Karlshamn-Klaipeda. RoPax-fartyget Optima Seaways kommer, tidigare än planerat, att ersättas med den större Athena...
- Nu har vi fått igång trafik med containerfartyg! Detta är verkligen ett efterlängtat, viktigt och stort genombrott både för Karlshamns Hamn och för företag i hela sydostregionen, säger Karlshamns Hamns VD Mats Olsson. Varje vecka skeppas nu containers från Karlshamn till Hamburg/Bremerhaven där...
Nyheten att VIDA-koncernen flyttar sina transporter av sågade trävaror till Karlshamn väckte stor uppmärksamhet i media. För Karlshamns Hamn innebär flytten ett väsentligt volymtillskott. Volymerna från VIDA motsvarar cirka 5000 järnvägsvagnar.
Mer information kan laddas ner under "Läs mer"
- Det är mycket glädjande att Näringslivsministern bekräftar Sydostlänkens betydelse för svensk handel och svensk export och att Sydostlänken har både regional och nationell betydelse. De som hävdar att Sydsostlänken bara är en ”Volvo-IKEA-järnväg” har fel. - Nu vet vi att Sydostlänkens betydelse...
Den största skeppningen av vindkraftverk hittills i Karlshamns hamn sker just. Inte mindre än tio kompletta vindkraftverk har anlänt direkt från Kina med det fartyget "Kingfisher". Vindkraftverken skall monteras upp sydväst om Kalmar dit de transporteras med specialfordon. Varje del; 30 vingar,...

Sidor

Ser positivt på 2015

-Nu är jag optimistisk för 2015 för Karlshamns Hamns del. Vi, såväl som andra svenska hamnar, har haft ett par tuffa år. Men nu lämnar Karlshamns Hamn lågkonjunkturen bakom sig och ser fram emot ett bra 2015!

-Det är många faktorer som ligger till grund för min optimism. En faktor är att oljemarknaden kom igång i slutet av förra året. Med sjunkande oljepris har nu marknaden kommit till ett läge där det åter är lönsamt att lagra olja, vilket gynnar vår oljeverksamhet med lagring och hantering. För 2015 ser vi fortsatt uppgång för oljan och lagringsverksamheten.

-Oljeverksamheten är viktig, men Karlshamns Hamn har flera starka ben att stå på. Vår breda verksamhet gör hamnen stabilare, än många andra hamnar. Resurserna kan utnyttjas flexibelt och minskning inom ett område kan ofta balanseras av uppgång på ett annat.

-Konkurrensen i branschen är hård. Det krävs att man investerar, att processerna i verksamheten är optimala och att personal och organisation är kundorienterade. I alla dessa avseenden har vi blivit vassare under de senaste åren. Vi har gjort strategiska investeringar i storleksordningen 150 miljoner kronor, säger Mats Olsson.

-Nu börjar vi också se resultat av våra olika investeringar och insatser. Vi har många nya affärer och samarbeten på gång. Nu har vi en bra bas för fortsatt tillväxt på flera områden.

 

Mats Olsson.

VD Karlshamns Hamn