Under en tid har våra hemsidor varit ur funktion och har varit låst för redigering. Nu har vi en ny teknisk lösning och sidorna är igång igen och kommer att uppdateras kontinuerligt.
Ambassadör Eitvydas Bajarunas och Litauens Konsul för Blekinge och Östra Skåne, Lennart Malmgren, besökte bl.a Karlshamns hamn och rederiet DFDS Seaways under Onsdagen. Ambassadören (tredje personen från vänster) betonade betydelsen av färjeförbindelsen mellan Klaipeda och Karlshamn för...
Omdisponeringar av fartyg i trafiknätverket har möjliggjort för rederiet DFDS Seaways att tillmötesgå marknadens önskemål om ökad kapacitet för frakt och passagerare på linjen Karlshamn-Klaipeda. RoPax-fartyget Optima Seaways kommer, tidigare än planerat, att ersättas med den större Athena...
- Nu har vi fått igång trafik med containerfartyg! Detta är verkligen ett efterlängtat, viktigt och stort genombrott både för Karlshamns Hamn och för företag i hela sydostregionen, säger Karlshamns Hamns VD Mats Olsson. Varje vecka skeppas nu containers från Karlshamn till Hamburg/Bremerhaven där...
Nyheten att VIDA-koncernen flyttar sina transporter av sågade trävaror till Karlshamn väckte stor uppmärksamhet i media. För Karlshamns Hamn innebär flytten ett väsentligt volymtillskott. Volymerna från VIDA motsvarar cirka 5000 järnvägsvagnar.
Mer information kan laddas ner under "Läs mer"
- Det är mycket glädjande att Näringslivsministern bekräftar Sydostlänkens betydelse för svensk handel och svensk export och att Sydostlänken har både regional och nationell betydelse. De som hävdar att Sydsostlänken bara är en ”Volvo-IKEA-järnväg” har fel. - Nu vet vi att Sydostlänkens betydelse...
Den största skeppningen av vindkraftverk hittills i Karlshamns hamn sker just. Inte mindre än tio kompletta vindkraftverk har anlänt direkt från Kina med det fartyget "Kingfisher". Vindkraftverken skall monteras upp sydväst om Kalmar dit de transporteras med specialfordon. Varje del; 30 vingar,...
Den nya, snart färdiga, kombiterminalen i Karlshamn förhandsvisades nyligen vid ett frukostmöte för ett 50-tal medlemmar i Karlshamns logistiknätverk. Vid visningen lyftes helt nya trailers från DFDS Logistics Karlshamn AB (Karlshamn Express) på järnvägsvagnar från Green Cargo, som redan har...
Nu har den första lastbilstrailern som transporteras per järnväg, s.k. kombi- eller Hucke-pack, lastats i Karlshamns hamn. Kombitrafik där containrar går till- och från hamnen förekommer redan frekvent, men trailers är ett nytt inslag. Denna trafik förväntas öka betydligt när den nya...

Sidor

Nu åter volymtillväxt

-Vi ser nu rejäla tillväxttal på flera områden. Vi har verksamheter som ökat uppåt 40 procent i omsättning hittills i år. Jag bedömer att hamnens omsättning som helhet ökar cirka 10 procent i år. Tillväxten har bl.a. inneburit att vi har kunnat nyanställa personal under året. Dock är det fortsatt tufft med lönsamheten.

-Sveriges hamnar har som helhet haft ett antal tuffa år bakom sig. Även Karlshamns Hamn har drabbats. Dock lindrigare än många andra. Vi är en diversifierad hamn med "flera ben", vilket har gynnat oss.

-Ett starkt skäl till Karlshamns Hamns tillväxt nu, är de stora investeringar som gjorts på många områden. Det är både investeringar i "hårdvara", som kombiterminal och en ny stor kran, samt i "mjukvara" som organisation och personal. Vi har föryngrat vår organisation och jobbar intensivt med att hela tiden ha stort kundfokus i hela vår verksamhet. Jag ser redan glädjande många positiva effekter. Ett glädjande resultat som triggar oss att jobba ännu intensivare med detta!

-Den hittills stabila tillväxten i trafiken österut är glädjande. DFDS Seaways har fortlöpande ökat kapaciteten och satt in större fartyg efter hand och ser fortsatt god och stabil tillväxt. Det finns givetvis nu en osäkerhet p.g.av det politiska läget. Men långsiktigt ser vi bara möjligheter i volymtillväxt och nya linjer österut.

-Den största osäkerheten för oss nu finns på hanteringen av petroleumprodukter och flytande biobränsle. Det är en betydelsefull verksamhet för oss. Stora, för oss opåverkbara, svängningar ingår i förutsättningarna. Förändringar på världsmarknaden styr och de senaste åren har inte varit positiva för lagring. Men vi tror att nedgången börjar bottna och att marknaden nu kan förbättras. Vi har ett bra utgångsläge i och med att vi kan lagra gasolja och inte enbart tjockolja.

-Som helhet tycker jag att det ser bra ut för Karlshamns Hamn nu. Det finns inga enkla lösningar och det blir då och då vissa "hack i kurvorna" och bakslag inom enskilda områden. Men så är verkligheten. Det vi kan göra är att hela tiden vara lyhörda och ödmjuka och anpassa oss till marknaden och kundernas behov. Det är en uppgift vi tar med glädje. Krävande kunder som blir nöjda är det bästa som finns!

 

Mats Olsson.

VD Karlshamns Hamn

 

Läs mer om detta i senaste numret av Destination Karlshamn NEWS!