Karlshamns hamn blir längre och bredare

Karlshamns hamn blir längre och bredare

Ytterligare en viktig milstolpe i utbyggnaden av Karlshamns hamns färjehamn är nu nådd. Hamnens nya link-span ("färjeklaff") för det nya 3:e färjeläget är nu lyft på plats med hjälp av hamnens största kran och breddningen av färjeläge Nr 2 är klar. Färjeklaffarna i både färjeläge nr 2 och nr 3 är nu 29 m breda och klaffarna har full flexibilitet i höjdled. I höst när hela expansionsprojektet är klart, så kan Karlshamns hamn ta emot de längsta färjorna/RoRo-fartygen som går i reguljär trafik i Östersjön. Inte minst DFDS nya fartyg som är 230 m långa. Det första fartyget anländer från varvet i Kina till linjen Karlshamn-Klaipeda till hösten. Dessutom finns ett färjeläge Nr 1 för fartyg med en maxlängd av 160 m. Så till hösten kan Karlshamns hamn ta emot 3 färjor/RoRo-fartyg. Mer om de olika delprojekten under rubriken "Om hamnen" och "Projekt".

Nyhetsarkiv

  •  
  • 1 av 18