Karlshamns Hamn har kapacitet för hantering av alla godstyper och fartygsstorlekar

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på Karlshamns Hamn.

Ring oss på +46 (0)454 30 50 00 så kan vi hjälpa dig hitta rätt person för just din fråga.

Telefon 

+46 (0)454 30 50 00

Postadress 

Karlshamns Hamn AB Box 8 
374 21 Karlshamn
Sweden

Besöksadresser 

Besöksadress:
Huvudkontor & Reception
Södra Stillerydsvägen 116

Huvudgaten Stillerydshamnen
Gods, entreprenörer, besök till driftledningen på Sjöterminalen och lager:
Adress: Nordsjövägen
Anmälan vid ankomst till gaten i porttelefon.

Gate Färjeterminalen
Avlämning/hämtning trailers, lastbilar, personbilar och andra fordon som skall resa med DFDS Seaways färja till Klaipeda.
Adress: Södra Stillerydsvägen, Färjeterminalen.

Sutuddens Oljehamn
Kontor för Karlshamns hamns Oljeterminaler.
Adress: Oljehamnsvägen Sutudden

Alla besökare, fordon och allt gods in till hamnområdena skall föranmälas senast 24 timmar innan ankomst eller enligt överenskommelse. Besökare skall kunna identifiera sig med giltig ID-handling vid ankomst och under besök på terminalerna.
De som besöker oss ofta kan ansöka om ett accesskort för inträde till hamnarna snabbare.

Ledning

Ledning

Mats Olsson

Verkställande Direktör
+46 (0)454 30 50 06
+46 (0)709 73 15 94

Johan Nordgren

Teknisk Chef
+46 (0)709 39 97 43

Ulf Sandevärn

Marknadschef
+46 (0)454 30 50 02
+46 (0)708 80 27 76

Rikard Mattsson

Chef Sjöterminal
+46 (0)454 30 50 16
+46 (0)709 39 97 33

Peter Samuelsson

Chef RoRo-Terminal & Järnväg
+46 (0)454 30 50 29
+46 (0)709 77 24 61

Jan Lysebring

Chef Oljeterminal
+46 (0)454 30 50 12
+46 (0)709 39 97 40

Jessica Karlsson

Ansvarig Personal Miljö och Ledningssystem
+46 (0)454 30 50 11
+46 (0)709 77 35 42
Marknad

Marknad

Ulf Sandevärn

Marknadschef
+46 (0)454 30 50 02
+46 (0)708 80 27 76

Pär Carlsson

Sälj
+46 (0)454 30 50 23
+46 (0)709 77 24 71
Teknik

Teknik

Johan Nordgren

Teknisk Chef
+46 (0)709 39 97 43

Tobias Ottosson

Underhållschef
+46 (0)454 30 50 28
+46 (0)702 68 84 45
RoRo Terminal och Järnväg

RoRo Terminal och Järnväg

Birgitta Jeppsson

Produktionsledare
+46 (0)454 30 50 91
+46 (0)709 39 97 42

Ian Birgersson

Logistiker & Administratör
+46 (0)454 30 50 95
+46 (0)709 77 35 45

Peter Andersson

Logistiker & Administratör
+46 (0)454 30 50 22
+46 (0)70 977 35 52

Niclas Henriksson

Logistiker & Administratör
+46-(0)709-39 97 39
Sjöterminal

Sjöterminal

Rikard Mattsson

Chef Sjöterminal
+46 (0)454 30 50 16
+46 (0)709 39 97 33

Ulf Nilsson

Produktionsledare
+46 (0)454 30 50 92
+46 (0)702 39 97 41

Martin Pedersen

Supercargo / Produktionsledare
+46 (0)454 30 50 21
+46 (0)709 399 744

Magnus Andersson

Logistiker & Administratör
+46 454 30 50 37
+ 46 709 77 24 64

Rickard Magnusson

Logistiker & Administratör
+46 (0)454 30 50 24
+46 (0)709 46 44 15
Oljeterminal

Oljeterminal

Jan Lysebring

Chef Oljeterminal
+46 (0)454 30 50 12
+46 (0)709 39 97 40

Eje Hultgärd

Arbetsledare Oljeterminal
+46 (0)454 30 50 13
+46 (0)709 39 97 31

Ola Hedberg

Arbetsledare Oljeterminal
+46 (0)454 30 50 32
+46 (0)708 81 51 15
Hamnservice

Hamnservice

Jens Sennelind

Port Security Officer
+46 (0)454 30 50 18
+46 (0)709 77 24 62

Leif Svensson

Hamnkapten
+46 (0)454 30 50 25
+46 (0)709 77 35 51

Jimmie Johansson

Hamnservice
+46 (0)454 30 50 25
+46 (0)709 39 97 35
Personal

Personal

Jessica Karlsson

Ansvarig Personal Miljö och Ledningssystem
+46 (0)454 30 50 11
+46 (0)709 77 35 42
Ekonomi & Administration

Ekonomi & Administration

Stina Carlsson

Ekonomi och Administration
+46 (0)454 30 50 07

Sofia Stigsson

Ekonomi och Administration
+46 (0)454 30 50 20

Anna-Lena Ivarsson

Växel och administration
+46 (0)454 30 50 00