Karlshamn frekvent hamn för Grieg Star Shipping till USA och Mexiko

Karlshamn frekvent hamn för Grieg Star Shipping till USA och Mexiko

Från Karlshamn till USA och Mexiko

Från och med februari 2016 kommer Grieg Star att månatligen att anlöpa minst en svensk hamn, varav Karlshamn är en av tre möjliga, på sin Atlantic-service till och från amerikanska östkusten (Baltimore, Wilmington NC, Savannah, Port Canaveral), den amerikanska golfkusten (Houston och Mobile) samt Altamira i Mexiko. "Denna utökade service stärker Grieg Star’s närvaro i Östersjön. Efter det framgångsrika införandet av månatliga anlöp till Polen (Gdynia) för 3 år sedan, ser vi nu fram emot att presentera vår unika produkt och service med direktanlöp till svenska kunder med projektoch breakbulklaster ", säger Gerrit Hartmann, Commercial Director, Grieg Star i Göteborg. "Förutom våra bashamnar, kommer vi också att överväga andra hamnar i Östersjöområdet, såsom Danmark och tyska östkusthamnar, förutsett tillräcklig lasttillgång". Grieg Star projektlastdivision tillhandahåller sjötransporter och logistiklösningar för avlastare av energiutrustning (generatorer och turbiner) vindkraftsutrustning (torn, vingar, naceller), olje- och gasutrustning, yachts, kranar, lasthanteringsutrustning, fartygsutrustning och andra breakbulk-laster samt ISO-standard eller icke-standardiserade containers och rullande last; såsom jordbruks-, bygg-, och gruvmaskiner.

För vidare information, vänligen kontakta Grieg Star Shipping AB.

gotproject@griegstar.com