Det är givetvis glädjande att kapaciteten har fördubblats. Det är ett steg helt i vår långsiktiga inriktning att en större andel gods ska gå på järnväg.

Fördubblad järnvägskapacitet med Green Cargo på Karlshamn

Fördubblad järnvägskapacitet med Green Cargo på Karlshamn

Med start strax före årsskiftet är nu järnvägstrafiken till Karlshamns hamn fördubblad, från en till två avgångar per dag. I och med den nya tidtabellen dras också godståget med ellok ända till den nya kombiterminalen i Karlshamns hamn.

-Vi har fördubblat kapaciteten i Karlshamn och ser Karlshamns hamn som huvud-hub i Blekinge. Karlshamns hamn har bra förutsättningar att bli Sveriges ”port mot öst”, och de växande marknaderna där. Det är marknader som vi är mycket intresserade av, men ännu inte har så stor närvaro på, säger Sohana Josefsson, Green Cargos marknads- och kommunikationschef.

-Vi vill expandera och har en dialog med Trafikverket om tillgång till spår, säger Sohana Josefsson bl a.

 

GLÄDJANDE UTVECKLING

-Det är givetvis glädjande att kapaciteten har fördubblats. Det är ett steg helt i vår långsiktiga inriktning att en större andel gods ska gå på järnväg, säger Karlshamns Hamns VD Mats Olsson.

-Att trafiken har utvecklats så positivt och att Green Cargo nu ser Karlshamn som ”huvud-hub” i Blekinge med stor tillväxtpotential, är ett kvitto på att satsningarna som gjorts här i Karlshamn sedan flera år tillbaka, är riktiga.

-Förra året kom vår nya kombiterminal i bruk på allvar och har nu även försetts med ett elektrifierat rangerspår. Därmed ökas effektiviteten och kapaciteten i godshanteringen i Karlshamn avsevärt. Nu är det rustat för att möta den fortsatta tillväxten av gods via Karlshamn. Karlshamn är redan störst i Sverige på rullande gods till de baltiska länderna.

-Kombiterminalen är en tillgång för hantering av allt gods, inte enbart sjö- och intermodalt gods, och befäster Karlshamns position som viktig godsnod i regionen och i landet, säger Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn AB.

 

För ytterligare information kontakta Mats Olsson Karlshamns Hamn; mats.olsson@karlshamnshamn.se alt 0709-731594

och Sohana Josefsson Green Cargo; sohana.josefsson@greencargo.com