Med start strax före årsskiftet är nu järnvägstrafiken till Karlshamns hamn fördubblad, från en till två avgångar per dag. I och med den nya tidtabellen dras också godståget med ellok ända till den nya kombiterminalen i Karlshamns hamn. -Vi har fördubblat kapaciteten i Karlshamn och ser...
Från och med februari 2016 kommer Grieg Star att månatligen att anlöpa minst en svensk hamn, varav Karlshamn är en av tre möjliga, på sin Atlantic-service till och från amerikanska östkusten (Baltimore, Wilmington NC, Savannah, Port Canaveral), den amerikanska golfkusten (Houston och...
Idag 14:e December var det premiär för första godståget draget av ellok till Karlshamns hamn. Förutom elanslutning fram till de nya kombiterminalen finns också elektrifierat rangerspår. - Nu kan både kombivagnar och andra vagnar köras miljövänligt ända fram till Karlshamns hamn säger Peter...
Karlshamns Hamn var som enda svenska företag inbjudet att tala vid Coordinating Council of TransSiberian Transportation (CCTT) Plenarey  Meeting 2015, som nyligen hölls i Wien. CCTT är en sammanslutning för företag som bedriver godstransporter via TransSibiriska järnvägen. Medlemmarna i CCTT...
Under veckan skeppades en rekordlast till USA från Karlshamns hamn iväg. Inte mindre än 28.000 m3 sågade trävaror lastades snabbt och effektivt ombord på det norska rederiet Grieg Stars fartyg "Star Gran" för slutdestination Wilmington och Baltimore i USA. "Star...
Infrastrukturminister Anna Johansson var nyligen på besök i Karlshamns Hamn. Detta för att få information om verksamheten och behoven av utbyggnad av infrastruktur för att möta den ökande trafiken via Karlshamn. Högt på listan finns utbyggnad av Sydostlänken, järnvägen Älmhult-Olofström-Karlshamn...
Två tunga lyft om c:a 175 ton styck gjordes under Tisdagen i Karlshamns hamn. Det var två nya barktrummor till Södra Cells massabruk i Mörrum, som ligger endast ett par kilometer från hamnen. Hamnens mobilkran som själv lyfter 140 ton, kompetterades av en mindre från Jinert.
Välkommna att hälsa på oss i monter C02:21 på Svenska Mässan i Göteborg 19-21 Maj.
I nästa turlista, som kommer i december, fördubblar Green Cargo kapaciteten till två turer till Karlshamn och kommer att ha ett tåg på morgonen och ett mitt på dagen, fem dagar i veckan. -Det finns en ökad efterfrågan till och från Karlshamn. Vi har bedömt att vi nu kan fördubbla kapaciteten och...
•Ökad godsvolym •Stora investeringar gjorda. •Uppgång för olja   Det här är tre viktiga faktorer när VD Mats Olsson kommenterar Karlshamns Hamns bokslut för 2014 -Nu lämnar Karlshamns Hamn lågkonjunkturen bakom sig och ser fram emot ett bra 2015, säger Mats Olsson.  ...

Sidor

Nu går det uppåt för Karlshamns Hamn

-Att Green Cargo nu beslutat att dubblera järnvägstrafiken till Karlshamn är ett av många positiva tecken.

-Trots lågkonjunkturen har vi i Karlshamns Hamn kunnat driva viktigt utvecklingsarbete och gjort tunga investeringar för framtiden.

-Nu börjar vi också se resultat av våra olika investeringar och insatser. Vi har många nya affärer och samarbeten på gång. Nu är jag mycket optimistisk inför framtiden för Karlshamns Hamns del med tillväxt på flera områden.

-Vi har fördelen att ha en bred verksamhet. Det gör hamnen stabilare vid nedgångar, eftersom vi i viss mån kan balansera verksamheten.

-Vändningen uppåt inleddes redan under 2014. Den totala godsvolymen utvecklades bättre än förväntat. 2014 hanterades totalt 5,2 miljoner ton gods via Karlshamns Hamn, jämfört med 4,6 under 2013.

-Den för oss så viktiga oljemarknaden kom igång i slutet av förra året. Med sjunkande oljepris har nu marknaden kommit till ett läge där det åter är lönsamt att lagra olja, vilket gynnar vår oljeverksamhet med lagring och hantering

-Konkurrensen i branschen är hård. Det krävs att man investerar, att processerna i verksamheten är optimala och att personal och organisation är kundorienterade. I alla dessa avseenden har vi blivit vassare under de senaste åren. Samtidigt har vi gjort strategiska investeringar i storleksordningen 150 miljoner kronor.

-Vi har jobbat intensivt med hela vår verksamhet de senaste åren vårt arbete börjar nu visa mycket positiva resultat. Under 2014 har verksamheten i vår Sjöterminal gjort ett lyft. Vi har bl a fortsatt framgång när det gäller sågade trävaror och har gjort flera nya affärer.

-RoRo-trafiken fortsätter också att utvecklas, trots oron i Ryssland och Ukraina. Tillväxten är lite lägre än tidigare, men det visar ändå att DFDS Seaways trafik till Klaipeda är stabil och att Karlshamn behåller sin position som landets största hamn till baltstaterna för rullande gods.

Mats Olsson

VD

Karlshamn Hamn AB