Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har i dag ingått ett andrahandsavtal. Det innebär att hamnkonflikten är avblåst. Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har i dag inom ramen för medlingen ingått ett andrahandsavtal. Avtalet innebär att hamnkonflikten är avblåst och att verksamheten i...
Ny information om konflikten på Sveriges Hamnars hemsida, följ denna länk.
Sveriges Hamnar varslar om lockout för samtliga medlemmar i Hamnarbetarförbundet på lediga dagar och blockad mot övertidsarbete samt inhyrning för övertidsarbete under perioden 6 mars kl. 00.00 till och med den 31 juli 2019.  Läs mer på Sveriges Hamnars hemsida genom att klicka på denna...
Hamnarbetarförbundet varslar om strejk i Karlshamns Hamn måndagen den 4 mars mellan kl 07:00 till 11:00.
Sveriges Hamnar återkallar omedelbart samtliga varsel om spegel- och konsekvenslockout. Länk till Sveriges Hamnar
Hamnarbetarförbundet varslar om strejk tisdagen den 19, onsdagen den 20 och torsdagen den 21 Februari. Strejkvarslet är från kl 13:00 till 16:00 de aktuella datum. Sveriges Hamnar spegellockoutar från kl 13:00 till 23:59 de aktuella datum. Mer info på Sveriges Hamnars hemsida
Ett nytt varsel om strejk i Karlshamns Hamn fredagen den 8 februari. Hamnarbetarförbundet har varslat om strejk som börjar kl 13:00 och slutar kl 15:00 fredagen den 8 februari. Sveriges Hamnar lägger en spegel lockout som börjar kl 13:00 och slutar 23:59 fredagen den 8 februari. Länk till...
Under helgen har intensiv medling pågått för att lösa hamnkonflikten. I morse fick parterna de statliga medlarnas förslag till lösning. Medlarnas förslag innebär att parterna ska ingå ett andrahandsavtal. Sveriges Hamnar har accepterat medlarnas förslag men Hamnarbetarförbundet har avvisat...
I dag har Medlingsinstitutet tillsatt medlare för en lösning i hamnkonflikten innan strejk bryter ut på onsdag i nästa vecka. Medlare blir Jan-Peter Duker, Gunilla Runnquist och Anders Lindström. Mer information på Sveriges Hamnars hemsida
Som svar på Hamnarbetarförbundets konfliktvarsel har Sveriges Hamnar valt att lägga en spegel- och konsekvenslockout. Lockouten innebär att Hamnarbetare som tillhör Hamnarbetarförbundet blir lockoutade från arbetsplatsen vid strejkens början och resterande timmar av dygnet. Enligt exempel nedan...

Sidor

FOKUS PÅ VERKSAMHETEN FRAMÅT!

Äntligen kan vi lägga hamnkonflikten bakom oss! Överenskommelsen är bra för Sverige och bra för Karlshamns hamn! Nu har vi ett avtalsförhållande som innebär att vi får arbetsro och kan ägna oss fullt åt verksamheten, utvecklingen av hamnen och samarbetet med våra kunder. Vi är många som kan känna oss som vinnare på överenskommelsen!

Även om mycket kretsat kring konflikten under en tid, så har vi givetvis arbetat vidare med företagets verksamhet. Vi kan glädja oss åt att oljeaffärerna äntligen börjat komma igång och vi snart har fyllt ett av våra bergrum.

Vi kan också konstatera att järnvägstrafiken i hamnen utvecklas mycket starkt. Under förra året hanterades fler än 14.000 vagnar, att jämföra med 4.000 vagnar för fem år sedan! Planerna för ytterligare rangerspår går vidare. Vi kommer också inom kort att, tillsammans med övriga intressenter, träffa Trafikverket för att försöka påskynda byggandet av Sydostlänken.

Vi arbetar också med en annan strategisk utvecklingsfråga. Det gäller byggandet av ett helt nytt RoRo-läge, där vi ska kunna ta emot 230 meter långa färjor. Kopplat till detta undersöker vi möjligheterna att i framtiden flytta hela den chaufförsbundna trafiken till vårt 30 hektar stora expansionsområde söder om kombiterminalen, där rörlagret nu ligger. Det öppnar helt nya möjligheter för utveckling av hamnområdet.

För 2018 kan vi också glädjande konstatera att Karlshamn hamn slog omsättningsrekord, vi nådde nästan 250 miljoner kronor. Resultatet är inte klart ännu, men även det kommer att bli bra.

Nu jobbar vi vidare med fullt fokus på verksamheten framåt!

Mats Olsson /VD Karlshamn Hamn AB