Sydostlänken i fokus när Trafikutskottet besökte Karlshamns hamn

Sydostlänken i fokus

Sydostlänken i fokus

På Måndagen besökte Vice Ordförande i Riksdagens Trafikutskott, Jessica Rosencrantz, Karlshamns hamn. Förutom information om den positiva utvecklingen i hamnen och ökande godsflöden österut, så fanns representanter för Volvo Cars Olofström, IKEA AB och Green Cargo på plats som pekade på nödvändigheten av att bygga Sydostlänken.

En 11 km kort bit järnväg från Karlshamn till Olofström där spår finns vidare till Älmhult och stambanan. En förhållandevis liten järnvägsinvestering som är samhällsekonomiskt lönsam med den stora samhällsnytta som skapas för gods- och persontransporter.

På bilden fr.v. Richard Kirchner (försäljningschef Green Cargo), Jessica Rosencrantz, Jonas Knutsson (Senior Mng. Op.Dev. & Communication Volvo Cars Body Components), Mats Olsson (VD Karlshamns Hamn AB) och Michael Stjernquist (VD IKEA AB). Foto: Karlshamns hamn, Ulf Sandevärn

För mer information, kontakta VD Karlshamns Hamn AB, Mats Olsson på 0454-30 50 00.