Idag 14:e December var det premiär för första godståget draget av ellok till Karlshamns hamn.

Premiär för eltåg och dubbla turer

Premiär för eltåg och dubbla turer

Förutom elanslutning fram till de nya kombiterminalen finns också elektrifierat rangerspår.

- Nu kan både kombivagnar och andra vagnar köras miljövänligt ända fram till Karlshamns hamn

säger Peter Samuelsson, Chef för Kombiterminalen och ansvarig för järnvägstrafiken i hamnen.

- Det är i samband med Green Cargos nya tidtabell som man börjar dra med ellok. Eftersom Green

Cargo har sett en ökande efterfrågan på Karlshamn så har man nu ökat kapaciteten och fördubblat

avgångarna till två tåg per dag på Karlshamns hamn, fortsätter Peter Samuelsson.

(Bilden: Tågförare Patrik Thern, Green Cargo och Peter Samuelsson, Karlshamns Hamn AB)