Logistik Karlshamn

Logistik Karlshamn

Logistik Karlshamn

För utveckling av transport- och logistikverksamhet i Karlshamn har Karlshamns Kommun skapat paraplyorganisationen Logistik Karlshamn som även arbetar med nyetableringar i etableringsområdet i anslutning till hamnen. Ansvarig är Mathias Wijk, Etableringschef Karlshamns Kommun, som gärna svarar på ytterligare frågor kring detta. Telefon 0454-811 19, 0733-57 60 00 eller mathias.wijk@karlshamn.se