Kölsträckningsceremoni för DFDS andra Ro-Paxfartyg Karlshamn-Klaipeda

Kölsträckningsceremoni för DFDS andra Ro-Paxfartyg Karlshamn-Klaipeda

Guangzhou Shipyard International (GSI) in Nansha har sträckt kölen till det som kommer att bli DFDS andra "next-generation" RoPax-färja för rutten Karlshamn-Klaipeda. Det 4.500 längdmeter, 600 passagerare och 54.900 GRT (Grosston) stora RoPax-fartyget förväntas bli introducerat under kvartalet 2021. Samtidigt förbereder sig Karlshamns hamn för de bägge nya fartygen. De två befintliga färjelägena i hamnen är inte tillräckliga, varför ett nytt tredje färjeläge med justerbar ramp kommer att byggas. Ett befintligt färjeläge kommer att också att breddas och byggas om. Hela investeringen, som även inkluderar muddring, expansion av terminalytor och byggnader uppgår till 200 Mkr.

Källa: Shippax Information 2020-04-24 och Karlshamns Hamn AB

Nyhetsarkiv

  •  
  • 1 av 17