Vårt fokus ligger helt på affären och att åstadkomma en optimal lösning för kunden.

Karlshamn har valts ut för Nord Stream 2 projekt

Karlshamn har valts ut för Nord Stream 2 projekt
Karlshamns Hamn har valts ut som en av två svenska hamnar för Nord Stream 2-projektet. Avsikten är att rör till naturgasledningen, som planeras läggas i Östersjön mellan Ryssland och Tyskland, skall lagras och skeppas ut från Karlshamn.

- Det här kan bli en stor affär för Karlshamns Hamn. Det är också ett projekt som innebär att vi kan nyanställa minst 50-60 personer under delar av projekttiden beroende på omfattning som förläggs till Karlshamn. Och att ytterligare personer kommer att sysselsättas i kring- och serviceverksamheter i lokala företag, säger Mats Olsson, VD på Karlshamns Hamn.

- Inga avtal är undertecknade ännu, men vi planerar och förebereder oss för en start..

- Vi är givetvis medvetna om att Nord Stream-projektet har både nationella och internationella politiska dimensioner, som hanteras på politisk nivå.

- Vårt fokus ligger helt på affären och att åstadkomma en optimal lösning för kunden. Det är där vi har kompetens och resurser, säger Mats Olsson.

Tidplanen, som den ser ut nu, innebär att det kommer att lagras in rör i slutet av 2017, för att sedan under en intensiv period skeppas ut till monteringsplatsen i Östersjön. Totalt handlar det om en tvåårsperiod för Karlshamns Hamn. Ingen fortsatt verksamhet för projektet ska skötas från Karlshamn.

- Karlshamn Hamn blir en viktig länk i logistiken. Vår kund är en av ett antal stora multinationella underleverantörer till projektet. Innan det finns bindande avtal med kunden gör vi inga specifika investeringar för denna affär, säger Mats Olsson.

- Tidigare i år köpte vi drygt 200.000 kvadratmeter mark av kommunen. Det är en strategisk investering för framtiden. Vi måste ha den marken för att kunna expandera. Den marken kan också snabbt komma till nytta för Nord Stream-projektet och för den planerade vindkraftparken vid Hanö, säger Mats Olsson.

För mer information kontakta Karlshamns Hamn AB;

VD Mats Olsson

Tel 0454-30 50 00, 0709-73 15 94

Foto: Karlshamns Hamn AB

Nyhetsarkiv

  •  
  • 1 av 18