Hamnen i siffror

Hamnen i siffror

Hamnen i siffror 2018
Godsomsättning i miljoner ton
Totalt 5,1
Per godssegment
Styckegods/Torrbulk (ej skog och enhetslast) 0,86
Flytande bulk 1,71
Skogsprodukter 0,87
Enhetslast (RoRo, containers)1,68
Antal järnvägsvagnar14.400
Omsättning i Miljoner Kr 247,5
Resultat i Miljoner Kr 26,8
Antal anställda (årsgenomsnitt) 140