GODSET VIA KARLSHAMNS HAMN GENERERAR 2 300 JOBB I BLEKINGE

GODSET VIA KARLSHAMNS HAMN GENERERAR 2 300 JOBB I BLEKINGE

Godset som går via Karlshamns hamn genererar 2300 jobb i Blekinge. 410 av dessa är i Karlshamn och bidrar med 5% av regionens Brutto Regional Produkt, 2,6 miljarder. Tittar man på hela landet blir det 6800 jobb och ett bidrag till bruttonationalprodukten på 7,8 miljarder kr som godset via Karlshamns hamn genererar.
Detta framgår av en rapport om hamnens ekonomiska betydelse som WSP tagit fram.

-Det här är mycket intressanta siffror på hamnens betydelse för regionen och för landet. Att en stor hamn, som vår, betyder mycket långt utanför sitt närområde är allmänt känt. Men vi har inte haft några konkreta siffror tidigare, säger VD Mats Olsson på Karlshamns Hamn.

-Att hamnen utvecklas och byggs ut är alltså viktigt för företag och anställda på många håll i landet. Därför är det också väldigt viktigt att vägar och järnvägar byggs ut i takt med behoven. Utbyggnaden av Sydostlänken är viktig för Karlshamns hamn men också avgörande för framtiden för Volvo i Olofström, för IKEA i Älmhult och för en mängd andra företag runt om i Sverige.

-När det gäller annan nationellt viktig infrastruktur, som vägar, järnvägar och flygplatser, så är det staten som på olika sätt är ägare. Men när det gäller hamnar så ägs de flesta av kommunerna. Så är det även här i Karlshamn.
-Man kan alltså med fog påstå att Karlshamns kommun på det här sättet gör en stor insats långt utanför kommunens gränser, säger Mats Olsson.

Företag och verksamheter i Karlshamns hamn, inklusive underleverantörer, sysselsätter sammanlagt 410 personer. Verksamheterna ger ett bidrag till den regionala ekonomin på 204 miljoner kr. Skatteintäkterna till kommunen från de anställda uppgår till 68 miljoner kronor. Detta enligt WSP-rapporten.

WSP är ett analys och teknikkonsultföretag inom samhällsutveckling. WSP har gjort motsvarande rapporter från flera svenska hamnar. Rapporten har gjorts på uppdrag av Karlshamn hamn.

Nyhetsarkiv

  •  
  • 1 av 18