Södras världsunika lösning för textilåtervinning OnceMore® gör stora framsteg. Karlshamns hamn är en partner i försörjningskedjan.

Framsteg i textilåtervinningsprojekt

Södras världsunika lösning för textilåtervinning OnceMore® gör stora framsteg. Produktionen sker vid Södra Cells massabruk i Mörrum, strax utanför Karlshamn och under året har projektet haft stor nytta av det lokala nätverket. Närliggande Karlshamns hamn tar till exempel emot de förbrukade textilierna för mellanlagring och vidare leverans till bruket. I förlängningen kommer textifibrerna att omvandlas till nya textilier hos kunder världen över.

Nyfiken på återvinning av textil - OnceMore® by Södra (sodra.com)
Vill du veta mer om Karlshamns Hamn – www.karlshamnshamn.se
(Foton: Södra och Karlshamns hamn)

Nyhetsarkiv

  •  
  • 1 av 18