Första anlöpen för DFDS A/S nya färja ”Aura Seaways ”

Första anlöpen för DFDS A/S nya färja ”Aura Seaways ”

Första anlöpen för DFDS A/S nya färja ”Aura Seaways”. Denna veckan (4) gör DFDS nya färja ”Aura Seaways” sina första anlöp i Karlshamns hamn med gods och passagerare. Det sker i det nya färjeläge som Karlshamns hamn har låtit bygga, anpassat för den nya fartygstypen.

Nybygge som är störst i klassen
”Aura Seaways” kommer i princip direkt från varvet i Kina och det är första gången som ett nybyggt fartyg sätts i trafik på Karlshamn, sedan regelbunden RoRo/färjetrafik startade i Karlshamns hamn 1997. DFDS A/S har trafikerat Karlshamn-Klaipeda sedan 2001. ”Aura Seaways” är 230 m långt, 32 m brett, 600 passagerare och har en lastkapacitet på 4.500 lastmeter (lastlängd). I teorin motsvarar det c:a 300 lastbilstrailrar. Det är 70% mer last än vad någon av de största färjorna, som hittills trafikerat Karlshamn-Klaipeda har kapacitet för. Ett systerfartyg, ”Luna Seaways”, levereras från varvet under våren. Dessa fartyg är de största av sin typ som har trafikerat Östersjön regelbundet.

Stor investering av Karlshamns hamn
Karlshamns hamn har byggt ett helt nytt färjeläge (läge nr 3) för att kunna ta emot de nya fartygen. Samtidigt har man också breddat och renoverat färjeläge nr 2 (öppnat 2003), så att fartyg av samma storlek skall kunna anlöpa även där. Färjeläge nr 3 öppnades i September 2021 och det ombyggda färjeläget nr 2 skall vara tillgängligt under Februari. Totalt har Karlshamns hamn investerat 250 Mkr. Investeringen medfinansieras av EU. Utbyggnader kommer också att ske på landsidan i hamnen för uppställning av fordon och trailers inför avresa och även för passagerarfaciliteter.

Stora satsningar i strategiskt viktig handelskorridor
EU har stöttat utbyggnaden av färjehamnen i Karlshamn och även tidigare projekt för förbättring av den intermodala kapaciteten (omlastning av godsenheter som containrar och lastbilstrailrar) över kaj och med järnväg. Transportkorridoren mellan Sverige och Klaipeda (Baltikum) anses strategiskt viktig ur EU-perspektiv för handeln med Östra Europa och med vidare anknytning mot Svarta Havet och Asien. Karlshamns hamns investering i det nya färjeläget är bara en del av ett stort paket av investeringar för att förstärka den, för Sverige och EU, viktiga öst-västliga transportkorridoren. Förutom utbyggnaden av hamnen i Karlshamn och DFDS nya fartyg, så planerar staten den nya viktiga järnvägslänken ”Sydostlänken” som skapar en genväg från Karlshamns hamn till transportintensiva företag i regionen som Volvo Cars i Olofström och IKEA i Älmhult samt viktiga transportnoder norrut. I samband med Sydostlänken skall en ny rangerbangård byggas utanför Karlshamns hamn.

Sveriges 7:e största hamn och Blekinges nav för järnvägsgods
Karlshamns hamn är idag Sveriges 7:e största hamn och den största hamnen mellan Stockholm och Trelleborg. Även en av landets 5 största på skogs- och flytande produkter. DFDS Seaways linje Karlshamn-Klaipeda är förmodligen den linje som har mest rullande gods mellan Sverige och Baltikum/Ryssland.

Karlshamns hamn är av ”Riksintresse” och är en av EU s.k. TEN-T Comprehensive-hamn. Via Klaipeda, knyter Karlshamns hamn och linjen an till EU:s TEN-T nätverk ”North Sea – Baltic”. Karlshamns hamn är också Green Cargo:s nav i Blekinge för godstrafik med järnväg. Tågpendel till Göteborgs hamn finns också.

Karlshamns hamn viktig motor för näringslivet i Blekinge
Godset som går via Karlshamns hamn genererar 2300 jobb i Blekinge. 410 av dessa är i Karlshamn och bidrar med 5% av regionens Brutto Regional Produkt, 2,6 miljarder. Tittar man på hela landet blir det 6800 jobb och ett bidrag till bruttonationalprodukten på 7,8 miljarder kr som godset via Karlshamns hamn genererar. Detta framgår av en rapport om hamnens ekonomiska betydelse som WSP tagit fram.

För ytterligare information kontakta:

Karlshamns Hamn AB
VD
Mats Olsson
Tel: 0454-30 50 00
Mob: 0709-73 15 94
E-post: mats.olsson@karlshamnshamn.se

DFDS Seaways AB
Route & Agency Dir.
Per-Henrik Persson
Tel: 0454-30 35 01
Mob: 070-837 04 02
E-post: phper@dfds.com

Foto: Karlshamns Hamn AB (fotograf: Mintmedia, Karlshamn)

Nyhetsarkiv

  •  
  • 1 av 18