När sanktionerna mellan EU och Ryssland trädde i kraft för ett par år sedan fanns ju en oro att detta skulle påverka oss negativt.

DFDS utökar färjekapaciteten Karlshamn-Klaipeda

DFDS utökar färjekapaciteten Karlshamn-Klaipeda

Fortsatt ökad efterfrågan på fraktvolymer till och från Baltikum leder till ytterligare expansion i Karlshamn och får nu rederiet DFDS att sätta in en tredje färja mellan Karlshamn och Klaipeda. Den danska rederi-och logistikkoncernen DFDS har haft en gynnsam utveckling av trafiken mellan Karlshamn och Klaipeda med många rekordår. 2015 var inget undan-tag då fraktvolymerna ökade med 5% och 7% på passagerarsidan, jämfört med 2014.

- När sanktionerna mellan EU och Ryssland trädde i kraft för ett par år sedan fanns ju en oro att detta skulle påverka oss negativt. Men även om gods-mängderna till Ryssland har minskat så har utvecklingen till de Baltiska län-derna tvärtom varit mycket positiv, säger Lars Malmström, Platschef på DFDS i Karlshamn.

Därför kommer DFDS med start från och med april att sätta in Ro/Pax-fartyget Patria Seaways med två extra rundturer per vecka mellan Karlshamn och Klaipeda.

- Det blir inledningsvis avgångar som är anpassade till den stora efterfrågan på fraktkapacitet med sena avgångar från Karlshamn på måndagar och fredagar. Men vi planerar också att utöka trafiken till 3 avgångar per vecka under sommaren då vi har större efterfrågan på passagerarkapacitet och då med en tidtabell som passar resenärerna bättre, fortsätter Lars Malmström.

Patria Seaways har tidigare varit i trafik på linjen från 2004 men byttes 2011 till större tonnage och kommer nu tillsammans med Optima Seaways och Victoria Seaways trafikera Karlshamn – Klaipeda med totalt 9 rundturer per vecka. För frakt-kunderna innebär detta en kapacitetsökning med ca 20%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Malmström, Platschef DFDS Seaways Karlshamn, tel 0702 – 13 89 14