En helt nybyggt RoRo-läge för färjetrafiken. Det här är ett alternativ i Karlshamns hamns utvecklingsplaner. 

Utmanande framtidsplaner

Utmanande framtidsplaner

En helt nybyggt RoRo-läge för färjetrafiken. Det här är ett alternativ i Karlshamns hamns utvecklingsplaner. Östersjöns kommande 230 meter långa färjor kräver längre kajer och större djup.

- Några beslut om utbyggnad är inte tagna ännu. Men de långa ledtiderna för bl a olika tillstånd för sådana här projekt, innebär att vi har satt igång den processen, säger VD Mats Olsson.

- Kopplat till detta undersöker vi även möjligheterna att i framtiden flytta uppfartsytan för hela den chaufförsbundna trafiken till hamnens 30 ha stora expansionsområde söder om kombiterminalen, där rörlagret nu ligger. Det skulle kunna öppna helt nya möjligheter för utveckling av hamnområdet, säger Mats Olsson

Do you want more information?

Contact Ulf Sandevärn for more information!
Mail +46 (0)708 80 27 76