Utveckling

Expansivt etableringsområde

Hamnområdet i anslutning till Karlshamns Hamn beräknas inom den närmsta 10 – 15 års perioden vara ett de mest expansiva etableringsområdena i regionen för logistik- och industriföretag.

I hamnområdet finns mer än 100 hektar attraktiv etableringsmark som är eller kommer att bli tillgänglig inom de närmsta åren och ytterligare markområden finns att tillgå.

Bedömningen är att ytterligare cirka 500 personer ha sin arbetsplats i området. Inriktningen är utöver transport och logistiktjänster även verksamheter inom områden som varuförädling, livsmedel, energi och process.

Läs mer under flikarna Fantastiska förutsättningar och Logistik Karlshamn för mer information om området och kontaktuppgifter gällande etablering.