Av strikt affärsmässiga skäl sekretessbelade Karlshamns Hamn AB logistikavtalet i affärsuppgörelsen med Wasco. Efter överklagande till Kammarrätten offentliggör Karlshamn Hamn nu en större del av avtalet. Kammarrätten konstaterar att avtalet innehåller uppgifter av sådant slag som skall skyddas av...
HÖGSKOLA I KARLSHAMN VIKTIGT ÄVEN FÖR KARLSHAMNS HAMN! -Högskolan och det kompetenskluster som byggs upp kring Net Port Science Park har mycket stor betydelse för Karlshamns Hamns verksamhet och utveckling. Om man tror att högskolan ”bara” betyder något för verksamheter kring spelutveckling...
Ett mycket stort tankfartyg liggerjust nu och lossar i Karlshamns hamn vid Uniper - Karlshamns Kraftverks kaj. Fartyget heter Zaliv Baikal och är på 106.808 dödviktston (lastförmåga), 244 m lång, 42 m bred och ett djupgående på över 13 m. Fartygets yta motsvarar alltså 10-15 normala...
Karlshamns hamn är nu certifierade enligt ISO 14001:2015 (miljö) och  9001:2015 (kvalitet). Certifieringen enligt senaste standard från 2015 innebär ett betydligt högre fokus på kunden, affärsprocesserna, hållbarhetsfrågor. Bland annat för att verkligen nå resultat i kvalitets- och...
E.ON och Green Cargo har tecknat ett flerårigt avtal som omfattar två systemtåg i veckan året runt med direkttåg mellan Karlshamn och SSAB:s produktionsanläggning i Borlänge T/R. Den första leveransen gick 6 mars från Karlshamn till Domnarvet SSAB i Borlänge. – Detta är den största...
Ombyggnaden av färje-/roro-hamnen I Karlshamn har nu börjat. Färje-läge “nr 1”, som har en fast betongramp, kommer att breddas och höjas för att kunna ta emot större fartyg med upp till 33 m breda fartygsramper. Terminalens ytor för väntande fordon och parkeringsytor utökas. Gater med...
Intresset för Karlshamns Hamns logistikaffär kring tyska rör till naturgasledningen Nord Stream 2 har varit och är stort. Här är en sammanställning över vanliga frågor och våra svar. Svaren speglar vår uppfattning och fakta som vi har tillgång till. Vi är medvetna om att det kan finnas andra...
Karlshamns Hamn AB kommer inom kort att teckna avtal med det holländska företaget Wasco Coatings Europe BV, om lagring av rör till naturgasledningen Nord Stream 2. - Vi är givetvis glada över att kunna genomföra den här affären som är viktig för hamnens utveckling både på kort och lång sikt,...
I dagarna lastas den största volym sågade trävaror som någonsin hanterats i Karlshamns hamn på ett och samma fartyg. Nästan 45.000 kubikmeter eller över 12.600 virekespaket lastas ombord på, det av Grieg Star Shipping, inbefraktade fartyget Cileo di Cartagena för destination Morehead City och...
Pressinfo 2016-12-19 Styrelsen för Karlshamns Hamn AB har nu beaktat informationen från Regeringen kring Nord Stream 2-projektet; -I avtalet med vår kund, det holländska företaget Wasco Coatings Europe BV, garanterar nu Wasco att ryska fartyg inte ska användas, säger Anders Karlsson,...

Sidor

FOKUS PÅ VERKSAMHETEN FRAMÅT!

Äntligen kan vi lägga hamnkonflikten bakom oss! Överenskommelsen är bra för Sverige och bra för Karlshamns hamn! Nu har vi ett avtalsförhållande som innebär att vi får arbetsro och kan ägna oss fullt åt verksamheten, utvecklingen av hamnen och samarbetet med våra kunder. Vi är många som kan känna oss som vinnare på överenskommelsen!

Även om mycket kretsat kring konflikten under en tid, så har vi givetvis arbetat vidare med företagets verksamhet. Vi kan glädja oss åt att oljeaffärerna äntligen börjat komma igång och vi snart har fyllt ett av våra bergrum.

Vi kan också konstatera att järnvägstrafiken i hamnen utvecklas mycket starkt. Under förra året hanterades fler än 14.000 vagnar, att jämföra med 4.000 vagnar för fem år sedan! Planerna för ytterligare rangerspår går vidare. Vi kommer också inom kort att, tillsammans med övriga intressenter, träffa Trafikverket för att försöka påskynda byggandet av Sydostlänken.

Vi arbetar också med en annan strategisk utvecklingsfråga. Det gäller byggandet av ett helt nytt RoRo-läge, där vi ska kunna ta emot 230 meter långa färjor. Kopplat till detta undersöker vi möjligheterna att i framtiden flytta hela den chaufförsbundna trafiken till vårt 30 hektar stora expansionsområde söder om kombiterminalen, där rörlagret nu ligger. Det öppnar helt nya möjligheter för utveckling av hamnområdet.

För 2018 kan vi också glädjande konstatera att Karlshamn hamn slog omsättningsrekord, vi nådde nästan 250 miljoner kronor. Resultatet är inte klart ännu, men även det kommer att bli bra.

Nu jobbar vi vidare med fullt fokus på verksamheten framåt!

Mats Olsson /VD Karlshamn Hamn AB