Karlshamn har besök av kungaskeppet M/V Dannebrogen. Fartyget är byggt på örlogsvarvet i Köpenhamn och var klart för sjösättning 1932. Det är 78,34 meter långt, 10,4 meter brett och har ett deplacement på 1 238 ton. Fartyget är inne för bunkring mm.
Årets första nummer av Karlshamns Hamns kundtidning Destination Karlshamn har nu kommit ut. Finns att ladda hem från vår hemsida via fliken "Destination Karlshamn"
Ombyggnaden av Karlshamns hamns RoRo-läge nr 1 är nu klar. Rampen som byggdes 1999 är av betong och fast. Nu har läget gjorts högre och bredare (32 m exkluderat plats för fender) varför större fartyg med riktigt breda- eller dubbla ramper kan lägga till. total kajlängd är...
Av strikt affärsmässiga skäl sekretessbelade Karlshamns Hamn AB logistikavtalet i affärsuppgörelsen med Wasco. Efter överklagande till Kammarrätten offentliggör Karlshamn Hamn nu en större del av avtalet. Kammarrätten konstaterar att avtalet innehåller uppgifter av sådant slag som skall skyddas av...
HÖGSKOLA I KARLSHAMN VIKTIGT ÄVEN FÖR KARLSHAMNS HAMN! -Högskolan och det kompetenskluster som byggs upp kring Net Port Science Park har mycket stor betydelse för Karlshamns Hamns verksamhet och utveckling. Om man tror att högskolan ”bara” betyder något för verksamheter kring spelutveckling...
Ett mycket stort tankfartyg liggerjust nu och lossar i Karlshamns hamn vid Uniper - Karlshamns Kraftverks kaj. Fartyget heter Zaliv Baikal och är på 106.808 dödviktston (lastförmåga), 244 m lång, 42 m bred och ett djupgående på över 13 m. Fartygets yta motsvarar alltså 10-15 normala...
Karlshamns hamn är nu certifierade enligt ISO 14001:2015 (miljö) och  9001:2015 (kvalitet). Certifieringen enligt senaste standard från 2015 innebär ett betydligt högre fokus på kunden, affärsprocesserna, hållbarhetsfrågor. Bland annat för att verkligen nå resultat i kvalitets- och...
E.ON och Green Cargo har tecknat ett flerårigt avtal som omfattar två systemtåg i veckan året runt med direkttåg mellan Karlshamn och SSAB:s produktionsanläggning i Borlänge T/R. Den första leveransen gick 6 mars från Karlshamn till Domnarvet SSAB i Borlänge. – Detta är den största...
Ombyggnaden av färje-/roro-hamnen I Karlshamn har nu börjat. Färje-läge “nr 1”, som har en fast betongramp, kommer att breddas och höjas för att kunna ta emot större fartyg med upp till 33 m breda fartygsramper. Terminalens ytor för väntande fordon och parkeringsytor utökas. Gater med...
Intresset för Karlshamns Hamns logistikaffär kring tyska rör till naturgasledningen Nord Stream 2 har varit och är stort. Här är en sammanställning över vanliga frågor och våra svar. Svaren speglar vår uppfattning och fakta som vi har tillgång till. Vi är medvetna om att det kan finnas andra...

Sidor

FÖRÖDANDE OM LOGISTIK-SVERIGE SKA STYRAS AV HAMNARBETARNAS FACKTILLHÖRIGHET

Hamnarbetarkonflikten fortsätter och trappas upp och Karlshamns hamn är en av de utsatta hamnarna. I det akuta perspektivet försöker vi lösa problemen så att kunderna inte drabbas allt för mycket.

Men det krävs nu en lösning som innebär att vi får en avtalsordning som ger arbetsro. Svenska företag är beroende av en tillförlitlig logistikkedja där hamnarna har en central roll. Det är inte hållbart att hela logstik-sverige ska styras av hamnarbetarnas facktillhörighet. Det är orimligt och förödande om kundernas val av hamn ska bestämmas av om det är en ”Transport-hamn” eller en hamn med hamnarbetare anslutna främst till Hamnarbetarförbundet. Situationen är komplex och positionerna hos parterna i de centrala förhandlingarna verkar låsta. Jag hoppas givetvis att konflikten ska lösas snabbt. Men jag befarar att vi inte ser slutet förrän Regeringen ingriper.

Karlshamns hamn är i en expansiv fas. Vi har de senaste åren haft rejäl tillväxt. Vi har vässat vår affärsmässighet och arbetar fortlöpande med kreativa logistiklösningar tillsammans med våra kunder. Vi har investerat stort och vi har fortsatta planer på tillväxt, investeringar och utveckling. När de sista Nord Stream-rören lämnar hamnen senare i år, har vi ett stort färdigt och hamnnära område som öppnar för nya intressanta möjligheter för våra kunder.

Det är detta vi vill lägga vår energi på!

Men först måste den destruktiva konflikten lösas. Den har redan kostat landet alldeles för mycket!

Mats Olsson /VD Karlshamn Hamn AB