Under helgen har intensiv medling pågått för att lösa hamnkonflikten. I morse fick parterna de statliga medlarnas förslag till lösning. Medlarnas förslag innebär att parterna ska ingå ett andrahandsavtal. Sveriges Hamnar har accepterat medlarnas förslag men Hamnarbetarförbundet har avvisat...
I dag har Medlingsinstitutet tillsatt medlare för en lösning i hamnkonflikten innan strejk bryter ut på onsdag i nästa vecka. Medlare blir Jan-Peter Duker, Gunilla Runnquist och Anders Lindström. Mer information på Sveriges Hamnars hemsida
Som svar på Hamnarbetarförbundets konfliktvarsel har Sveriges Hamnar valt att lägga en spegel- och konsekvenslockout. Lockouten innebär att Hamnarbetare som tillhör Hamnarbetarförbundet blir lockoutade från arbetsplatsen vid strejkens början och resterande timmar av dygnet. Enligt exempel nedan...
I den pågående konflikten mellan Svenska Hamnarbetarförbundet och arbetsgivareorganisationen Sveriges Hamnar har Hamnarbetarförbundet varslat om arbetsnedläggelse i Karlshamns Hamn. Varslet gäller punktstrejker enligt: Onsdagen den 23/1 09:30-11:30 Torsdagen den 24/1 09:30-11:30 Fredagen den...
I den pågående konflikten mellan Svenska Hamnarbetarförbundet och arbetsgivareorganisationen Sveriges Hamnar har Hamnarbetarförbundet varslat om arbetsnedläggelse i Karlshamns Hamn. Varslet gäller strejk i 2 timmar, 9.30 – 11.30, onsdagen och tordagen den 23 och 24 januari. För ytterligare...
I den pågående konflikten mellan Svenska Hamnarbetarförbundet och arbetsgivareorganisationen Sveriges Hamnar har Hamnarbetarförbundet varslat om arbetsnedläggelse i Karlshamns Hamn. Varslet gäller en strejk i 2 timmar, 9.30 – 11.30, onsdagen den 23 januari. För ytterligare information om...
Karlshamns Hamn AB är partner i ett nystartat EU-Projekt som medfinansieras av Programmet Interreg South Baltic, Fonden för Regionalutveckling. Lead Partner är Mukran Port och förutom Karlshamns Hamn AB deltar partners i Danmark (Rönne Hamn), Polen (Elblag hamn) och Litauen (Klaipeda Shipping...
Möt Karlshamns hamn och Karlshamns Kommun på Logistik & Transport  5-7:e Nov (Svenska Mässan i Göteborg). Monter "Logistik Karlshamn" B08:04. Hör om utvecklingen i hamnen och om kommunens etableringsområde intill hamnen med möjligheter på kortare och längre sikt. Delvis byggklart för nya...
För att möta en ökande förfrågan på RoRo-kapacitet och för att kunna erbjuda ökad flexibilitet på rutterna Karlshamn-Klaipeda och Kiel-Klaipeda, har DFDS chartrat RoRo-fartyget Maestro Universe. Fartyget har en kapacitet på 2.171 längdmeter eller 160 trailers. Senare under året kommer Maestro...
18.06.04

ÄNTLIGEN!!!!

-Det här beskedet har vi verkligen sett fram emot, säger en glad Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn. -Genom utbyggnad av Sydostlänken får hela regionen välbehövlig och nödvändig transportkapacitet för att möta tillväxten. Sydostlänken blir också en viktig länk i det nationella järnvägsnätet. -...

Sidor

FOKUS PÅ VERKSAMHETEN FRAMÅT!

Äntligen kan vi lägga hamnkonflikten bakom oss! Överenskommelsen är bra för Sverige och bra för Karlshamns hamn! Nu har vi ett avtalsförhållande som innebär att vi får arbetsro och kan ägna oss fullt åt verksamheten, utvecklingen av hamnen och samarbetet med våra kunder. Vi är många som kan känna oss som vinnare på överenskommelsen!

Även om mycket kretsat kring konflikten under en tid, så har vi givetvis arbetat vidare med företagets verksamhet. Vi kan glädja oss åt att oljeaffärerna äntligen börjat komma igång och vi snart har fyllt ett av våra bergrum.

Vi kan också konstatera att järnvägstrafiken i hamnen utvecklas mycket starkt. Under förra året hanterades fler än 14.000 vagnar, att jämföra med 4.000 vagnar för fem år sedan! Planerna för ytterligare rangerspår går vidare. Vi kommer också inom kort att, tillsammans med övriga intressenter, träffa Trafikverket för att försöka påskynda byggandet av Sydostlänken.

Vi arbetar också med en annan strategisk utvecklingsfråga. Det gäller byggandet av ett helt nytt RoRo-läge, där vi ska kunna ta emot 230 meter långa färjor. Kopplat till detta undersöker vi möjligheterna att i framtiden flytta hela den chaufförsbundna trafiken till vårt 30 hektar stora expansionsområde söder om kombiterminalen, där rörlagret nu ligger. Det öppnar helt nya möjligheter för utveckling av hamnområdet.

För 2018 kan vi också glädjande konstatera att Karlshamn hamn slog omsättningsrekord, vi nådde nästan 250 miljoner kronor. Resultatet är inte klart ännu, men även det kommer att bli bra.

Nu jobbar vi vidare med fullt fokus på verksamheten framåt!

Mats Olsson /VD Karlshamn Hamn AB