MEDLARE TILLSATTA ENLIGT SVERIGES HAMNARS HEMSIDA

19. 01. 18

I dag har Medlingsinstitutet tillsatt medlare för en lösning i hamnkonflikten innan strejk bryter ut på onsdag i nästa vecka. Medlare blir Jan-Peter Duker, Gunilla Runnquist och Anders Lindström.

Mer information på Sveriges Hamnars hemsida