ÄNTLIGEN!!!!

18. 06. 04

-Det här beskedet har vi verkligen sett fram emot, säger en glad Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn.

-Genom utbyggnad av Sydostlänken får hela regionen välbehövlig och nödvändig transportkapacitet för att möta tillväxten. Sydostlänken blir också en viktig länk i det nationella järnvägsnätet.

-För Karlshamns Hamn ser framtiden i och med detta besked väldigt ljus ut. Karlshamns Hamn blir ännu mer konkurrenskraftiga som viktig logistiknod i södra Östersjö-området. Det innebär att vi kan fortsätta på den inslagna vägen med investeringar, utbyggnad och tillväxt, till nytta för våra kunder.

-Det positiva beskedet är ett resultat av många års arbete med att informera om behovet och nyttan av en utbyggd järnvägslänk mellan Älmhult och Karlshamn. Karlshamns Hamn har från start varit aktivt engagerade i detta. Vi har under resans gång också kunnat påvisa att våra prognoser om tillväxt i trafik fortlöpande har överträffats av verkligheten, säger Mats Olsson.