Media och press

Kontaktperson:

Mats Olsson

VD 

tel: 0454-30 50 00 

mats.olsson@karlshamnshamn.se