Under helgen har intensiv medling pågått för att lösa hamnkonflikten. I morse fick parterna de statliga medlarnas förslag till lösning. Medlarnas förslag innebär att parterna ska ingå ett andrahandsavtal. Sveriges Hamnar har accepterat medlarnas förslag men Hamnarbetarförbundet har avvisat...
I dag har Medlingsinstitutet tillsatt medlare för en lösning i hamnkonflikten innan strejk bryter ut på onsdag i nästa vecka. Medlare blir Jan-Peter Duker, Gunilla Runnquist och Anders Lindström. Mer information på Sveriges Hamnars hemsida
Som svar på Hamnarbetarförbundets konfliktvarsel har Sveriges Hamnar valt att lägga en spegel- och konsekvenslockout. Lockouten innebär att Hamnarbetare som tillhör Hamnarbetarförbundet blir lockoutade från arbetsplatsen vid strejkens början och resterande timmar av dygnet. Enligt exempel nedan...
I den pågående konflikten mellan Svenska Hamnarbetarförbundet och arbetsgivareorganisationen Sveriges Hamnar har Hamnarbetarförbundet varslat om arbetsnedläggelse i Karlshamns Hamn. Varslet gäller punktstrejker enligt: Onsdagen den 23/1 09:30-11:30 Torsdagen den 24/1 09:30-11:30 Fredagen den...
I den pågående konflikten mellan Svenska Hamnarbetarförbundet och arbetsgivareorganisationen Sveriges Hamnar har Hamnarbetarförbundet varslat om arbetsnedläggelse i Karlshamns Hamn. Varslet gäller strejk i 2 timmar, 9.30 – 11.30, onsdagen och tordagen den 23 och 24 januari. För ytterligare...
I den pågående konflikten mellan Svenska Hamnarbetarförbundet och arbetsgivareorganisationen Sveriges Hamnar har Hamnarbetarförbundet varslat om arbetsnedläggelse i Karlshamns Hamn. Varslet gäller en strejk i 2 timmar, 9.30 – 11.30, onsdagen den 23 januari. För ytterligare information om...
Karlshamns Hamn AB är partner i ett nystartat EU-Projekt som medfinansieras av Programmet Interreg South Baltic, Fonden för Regionalutveckling. Lead Partner är Mukran Port och förutom Karlshamns Hamn AB deltar partners i Danmark (Rönne Hamn), Polen (Elblag hamn) och Litauen (Klaipeda Shipping...
Möt Karlshamns hamn och Karlshamns Kommun på Logistik & Transport  5-7:e Nov (Svenska Mässan i Göteborg). Monter "Logistik Karlshamn" B08:04. Hör om utvecklingen i hamnen och om kommunens etableringsområde intill hamnen med möjligheter på kortare och längre sikt. Delvis byggklart för nya...
För att möta en ökande förfrågan på RoRo-kapacitet och för att kunna erbjuda ökad flexibilitet på rutterna Karlshamn-Klaipeda och Kiel-Klaipeda, har DFDS chartrat RoRo-fartyget Maestro Universe. Fartyget har en kapacitet på 2.171 längdmeter eller 160 trailers. Senare under året kommer Maestro...
18.06.04

ÄNTLIGEN!!!!

-Det här beskedet har vi verkligen sett fram emot, säger en glad Mats Olsson, VD Karlshamns Hamn. -Genom utbyggnad av Sydostlänken får hela regionen välbehövlig och nödvändig transportkapacitet för att möta tillväxten. Sydostlänken blir också en viktig länk i det nationella järnvägsnätet. -...

Sidor

Nationell uppmärksamhet på hamnens affärsfokus!

- Nord Stream 2-projektet har gjort att Karlshamn och Karlshamns Hamn fått väldigt stor uppmärksamhet den senaste tiden.

- Vår hållning har hela tiden varit att vi ”ser det som vilken affär som helst”. Vi har, som alltid, fokus på affären och på att åstadkomma en optimal lösning för kunden. Det är där vi har kompetens och resurser. Nord Stream 2-projektet skulle vara en mycket stor och bra affär för Karlshamns Hamn.

- Men vi är givetvis medvetna om att Nord Stream-projektet har både nationella och internationella politiska och säkerhetsstrategiska dimensioner, som hanteras på politisk nivå. I det avseendet är Nord Stream 2 inte ”vilket projekt som helst”.

Ett projekt som engagerar politiker som Merkel, Putin, Biden, Löfvén, Wallström och Nato, EU etc är inte vilket projekt som helst. Men det är enligt vår uppfattning inte rimligt att en fråga som nationella och internationella ledare har olika uppfattningar om, ska kunna hanteras av Karlshamns Hamns ledning.

- Karlshamns Hamn är en stor hamn, som verkar i en internationell miljö. Genom alla stora hamnar strömmar hela tiden en mängd gods med en mängd olika ursprung, ägare och användningsområden.

- Karlshamns Hamn är angelägen om att följa alla regler och lagar och överenskommelser som gäller. Men Karlshamns Hamn skapar inga egna lagar. Inte heller driver vi egen politik.

-Vårt fokus på affärer och att åstadkomma optimala lösningar för kunderna bär frukt. Vi har god tillväxt inom många områden och har de senaste åren genomfört en tydlig förändring av tyngdpunkten i vår verksamhet ”från ton till kronor” i nära samarbete med våra kunder. Traditionell hantering av t ex sten har fortlöpande ersatts av mer kvalificerad och för kunderna värdehöjande hantering. Vi har fortlöpande stärkt och graderat upp våra resurser och vår kompetens inom sådana områden. Och vi kan med glädje se att dessa satsningar ligger väl i linje med våra kunders behov.

-Vi jobbar vidare med stort affärsfokus!

Mats Olsson /VD Karlshamn Hamn AB